Metalforeningen - samler og repræsenterer den danske metalhandel

Vi samler og skaber netværk for de mest betydningsfulde danske metalimportører og agenter.

Vores primære formål er at fremme forbruget af metaller i Danmark bl.a. ved at højne kendskabet til metaller både blandt medlemmerne af foreningen og medlemmernes kunder.

Bestyrelsen udgøres af nøglepersoner, som kun beskæftiger sig med metaller, hvilket sikrer, at vores arrangementer, høringssvar og øvrige forhold tilgodeser netop metalhandlens interesser.

Opbygningen, med fællesskabet i Branchehuset, gør, at vores kontingentmodel er meget enkel og giver mulighed for at alle kan deltage. 

Kontingententet er kun 5.000 kr., som dækker hele virksomheden og alle tilknyttede koncernaktiviteter.

Alle medarbejdere kan anvende Metalforeningens viden og informationer, deltage i faglige arrangementer i ind- og udland samt blive involveret i høringssvar og andre former for politisk påvirkning, såfremt det ønskes.

Uanset om det er ny lovgivning som antidumping, safeguard, byggevareforordningen, drikkevandsdirektivet, statistikker, rapporter, analyser, branchenyheder, eller måske den fælles elev- og efteruddannelse som interesserer dig mest, så er et medlemskab af Metalforeningen vejen frem.

Formelt set, er vi en brancheforening, hvis midler hæfter for foreningens gæld. Der er således ingen risiko for medlemmer i at deltage i det faglige netværk. Vi lægger naturligvis stor vægt på overholdelse af de konkurrenceretlige regler i alle møder og aktiviteter.

Formålet er at være organisation for alle danske metalgrossister og metalproducenter, som driver handel med halvfabrikata af metal.

Som medlemmer optages danske virksomheder, der udøver handel med halvfabrikata af metaller som aluminium, zink. kobber, messing, bly, rustfrit stål m.m.


Vil du være med? Send en mail til foreningens direktør Kim Holst for at høre nærmere

Vi glæder os til at høre fra dig.


Andre af vores medlemmer:


Vi er specialister i aluminium, kobber, zink, messing, rustfrit stål og andre metaller


Næste aktivteter

Arkiv

Vedtægter

Regnskab

Generalforsamling


Seneste nyheder