Regeringens digitaliseringsstrategi

6 May 2022 11:28 | Kim Holst (Administrator)

Regeringens nye Digitaliseringsstrategi.

Verden udvikler sig i disse år i en hastig fart. Det mærker vi også i Danmark.

Nogle tendenser er globale. Det gælder for eksem- pel cybertruslen, som kun er blevet mere aktuel med Ruslands krig mod Ukraine. Samtidig er vores klima i hastig forandring. Verdensomspændende kriser, som kalder på samarbejde, mod og handling.

Andre tendenser er nationale. Danmark har et

af de bedste velfærdssamfund i verden. Måske dét bedste. Det skal vi værne om. Vi skal sikre, at der er hænder nok til at levere den gode velfærd, vi forventer.
vi adresserer de udfordringer, der følger. Når vi omstiller vores velfærdssamfund, må og skal vi sikre, at alle kan anvende og få gavn af de digitale tjenester. Derfor skal vi fortsat investere i vores digitale sikkerhed og sikre en etisk forsvarlig
brug af ny teknologi og data.

Coronakrisen viste os, at vi som samfund kan håndtere selv de største udfordringer, når vi hand- ler i fællesskab. Og den viste os ikke mindst, at digitalisering er et afgørende redskab. Krisen satte en tyk streg under de muligheder, digitaliseringen bringer med sig. Og den har sat fart på den ud- vikling, der allerede var i fuld gang.

Som et af verdens mest digitaliserede lande står Danmark stærkt, når vi skal gribe de digitale muligheder. Men vi skal have endnu mere fart på digitaliseringen. Udfordringen er at få udrullet teknologiske løsninger bredt, så det bliver til gavn for alle. Derfor dækker regeringens strategi som noget nyt både den offentlige sektor og den private sektor.

Regeringen nedsatte derfor sidste år et Digita- liseringspartnerskab, som har givet sit bud på de næste digitale skridt for Danmark. I efteråret 2021 afleverede Digitaliseringspartnerskabet 46 ambitiøse anbefalinger til regeringens videre arbejde med digitalisering. Anbefalingerne er konkrete bud på, hvad vi skal gøre lige nu og her for at accelerere udviklingen mod en bedre digital fremtid.

Med digitaliseringsstrategien tager regeringen stafetten op fra Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger. Vi bygger mere på, og vi investerer samlet for over 2 mia. kr. i vores digitale samfund over de næste fem år. Til gavn for borgerne og virksomhederne.

Ambitionen er klar: Vi skal fastholde Danmarks digitale førerposition. Vi skal styrke vores fælles velfærd, accelerere den grønne omstilling samt øge væksten og eksporten gennem digitalisering. Samtidig skal vi sikre danske borgere og virk- somheder mod cyberangreb. Det kræver, at vi investerer klogt, og at vi gør det nu og her.

Den hastige digitale udvikling kræver også, at

Med strategien sætter regeringen den digitale kurs, både på kort og langt sigt. Vi opstiller løs- ninger på de problemer, vi har her og nu, mens vi lægger fundamentet for fremtidens udvikling.

Regeringen lægger op til et bredt og forpligtende samarbejde mellem offentlige og private parter, med civilsamfundet og forskningsverdenen. Sammen skal vi stille Danmark stærkere og lægge sporene for hele Danmarks digitale fremtid.

Regeringen


danmarks-digitaliseringsstrategi-sammen-om-den-digitale-udvikling_web.pdf