Økonomiske rapporter og nøgletal for Danmark og EU


<< First  < Prev   1   2   3   Next >  Last >> 
 • 9 Jun 2022 09:14 | Anonymous

  Nøgletalskalenderen fra Jyske Bank med ugens vigtigste nøgletal. Oversigten giver et overblik over fx  industriens PMI, forbrugerpriser, producentpriser, industritillid, BNP, engroslagre m.m.

  Oversigten varierer fra uge til uge efter hvilke nøgletal der offentliggøres i den kommende uge.

  noegletalskalender_uge_24.pdf
 • 9 Jun 2022 09:12 | Anonymous

  In response to Russia’s recognition of the Donetsk and Luhansk regions of Ukraine on 22 February 2022 and its continuing military aggression against Ukraine starting on 23 February 2022, the European Union has so far adopted six packages of sanctions severely restricting economic relations with Russia, Russian entities, and persons. 

  This Van Bael & Bellis Client Alert identifies the relevant regulations, explains what sanctions apply, and flags key compliance actions. 

  2022_06_09_1853_0.pdf

 • 8 Jun 2022 09:33 | Kim Holst (Administrator)

  EU kommissionens forårsanalyse af EU-landenes økonomiske situation, med særskilte analyser for de enkelte lande

  2022_05_16_1844_0.pdf

 • 2 Jun 2022 10:54 | Kim Holst (Administrator)

  Nøgletalskalenderen fra Jyske Bank med ugens vigtigste nøgletal. Oversigten giver et overblik over fx  industriens PMI, forbrugerpriser, producentpriser, industritillid, BNP, engroslagre m.m.

  Oversigten varierer fra uge til uge efter hvilke nøgletal der offentliggøres i den kommende uge.

  noegletalskalender_uge_23.pdf


 • 25 May 2022 14:15 | Kim Holst (Administrator)

  DI Handel orienterer:

  Online markedspladser har eksisteret længe, men udbredelsen varierer på tværs af landegrænser.

  Hvor online markedspladser endnu ikke for alvor har gjort deres indtog i Danmark, er det blevet den altdominerende e-handelsform for forbrugere og virksomheder i lande som f.eks. Tyskland, USA og Kina. Nye tal fra Euromonitor viser, at e-handelsomsætningen i Danmark i langt mindre grad er koncentreret omkring de største online markedspladser og webshops, end det er tilfældet i en række udvalgte lande.

  Når snakken falder på online markedspladser, indgår Amazon næsten altid i et eller andet omfang, og det er ikke uden grund. Amazon har længe været den altdominerende e-handelsvirksomhed i mange lande som USA, Tyskland, UK, Frankrig og Spanien. Der er dog mange andre online markedspladser, som også gør sig gældende, som eksempelvis Otto i Tyskland og Allegro i Polen. Der er dog stor forskel på, hvor meget online markedspladser fylder i nogle af Danmarks største samhandelslande.

  Danske virksomheder benytter ikke online markedspladser til deres online salg

  DI Handels analyse Fakta om e-handelsom samler data fra en række offentligt tilgængelige kilder viser, at danske virksomheder med websalg generelt ikke har taget online markedspladser til sig, men i højere grad benytter deres egne webshops til at sælge deres varer. Faktisk viser analysen, at blot 24 pct. af danske virksomheder med websalg har salg vi online markedspladser, hvilket placerer dem på en 25. plads ud af 27 mulige. Til sammenligning er andelen for samme i Italien og Tyskland hhv. 63 og 58 pct, og EU-gennemsnittet ligger på 45 pct.

  Læs også: Amazons markedsandele i Europa er dyre

  imagethh2y.png

  Læs også: Demografien bag Amazons syv europæiske markeder

  Det danske e-handelsmarked er for alle 

  Af den samlede e-handelsomsætning i Danmark er det kun 15,5%, der kommer fra de online markedspladser, der figurerer på den dansker top 20 e-commerce liste. Det er markedspladser som Zalando, Amazon og Boozt. Af Danmarks største samhandelslande, er det kun Norge, der med en marginalt lavere andel på 15,4 pct. ligger under Danmark. Sverige ligger derimod lidt højere med en andel på 16,6 pct. Fra Sverige op til det næste land på listen, UK, er der et betydeligt spring i andelen. Her udgør online markedspladser på top 20 listen lige knap halvdelen (47,7 pct.) af den samlede e-commerce omsætning.

  imagecgfrq.png

  I lande som Italien, Frankrig, Polen, Holland og Spanien udgør online markedspladser på deres respektive top 20 lister også omkring halvdelen eller mere (48,7 pct.-57,3 pct.) af den samlede e-handelsomsætning. Af de udvalgte lande er Tyskland det europæiske land, hvor online markedspladser på top 20 listen udgør den største andel af den samlede e-handelsomsætning, med en andel på 65,1 pct. Uden for Europa og helt i top finder man USA og Kina med andele for samme på hhv. 72,9 pct og 94,8 pct. Hvor det i USA er Amazon, som står for den klart største andel, er det i Kina Alibaba og JD.com, der er altdominerende.

  Over 60% af den danske e-handelsomsætning kommer fra webshops uden for top 20 

  Det danske e-handelsmarked er kendetegnet ved, at mindre virksomheder i Danmark tager en større andel af den samlede e-handelsomsætning. Det fremgår, hvis statistikken vendes på hovedet, så der ses på, hvor stor en andel af den samlede e-handelsomsætning, som markedspladser og webshops udenfor top 20 udgør. I Danmark udgør webshops udenfor top 20 hele 60,4 pct. af det samlede e-handelsmarked, hvilket giver Danmark en absolut topplacering. Det er betydeligt højere end Sverige og Norge med andele for samme på hhv. 50,6 og 46,0 pct. Sammenlignet med 2020 er det kun i Danmark (+1,1 pct.-pt.) og Polen (+0,2 pct.-pt.), at der er set en stigning i omsætningsandelen fra webshops og markedspladser udenfor top 20.

  Læs også: Her er danskernes 20 favoritbutikker på nettet

 • 25 May 2022 10:53 | Kim Holst (Administrator)

  Nøgletalskalenderen fra Jyske Bank med ugens vigtigste nøgletal. Oversigten giver et overblik over fx  industriens PMI, forbrugerpriser, producentpriser, industritillid, BNP, engroslagre m.m.

  Oversigten varierer fra uge til uge efter hvilke nøgletal der offentliggøres i den kommende uge.

  noegletalskalender_uge_22.pdf


 • 22 May 2022 14:07 | Kim Holst (Administrator)

  Deloittes sammenligning af forbrugertillid i 23 forskellige lande og på en række faktorer.

  Updated numbers from the Deloitte Consumer Tracker highlights that pandemic concerns gradually begin to ease, but consumers now confront new challenges in the form of inflation and geopolitical uncertainty. As prices continues to rise, the Deloitte Consumer Industry center collects data to better understand the shifts in the current consumer mindset and explore the potential implications for an ever-evolving post-pandemic world.

  https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/retail-distribution/consumer-behavior-trends-state-of-the-consumer-tracker.html?


 • 19 May 2022 10:53 | Kim Holst (Administrator)

  Nøgletalskalenderen fra Jyske Bank med ugens vigtigste nøgletal. Oversigten giver et overblik over fx  industriens PMI, forbrugerpriser, producentpriser, industritillid, BNP, engroslagre m.m.

  Oversigten varierer fra uge til uge efter hvilke nøgletal der offentliggøres i den kommende uge.

  noegletalskalender_uge_21.pdf


 • 12 May 2022 10:52 | Kim Holst (Administrator)

  Nøgletalskalenderen fra Jyske Bank med ugens vigtigste nøgletal. Oversigten giver et overblik over fx  industriens PMI, forbrugerpriser, producentpriser, industritillid, BNP, engroslagre m.m.

  Oversigten varierer fra uge til uge efter hvilke nøgletal der offentliggøres i den kommende uge.

  noegletalskalender_uge_20.pdf


 • 6 May 2022 11:28 | Kim Holst (Administrator)

  Regeringens nye Digitaliseringsstrategi.

  Verden udvikler sig i disse år i en hastig fart. Det mærker vi også i Danmark.

  Nogle tendenser er globale. Det gælder for eksem- pel cybertruslen, som kun er blevet mere aktuel med Ruslands krig mod Ukraine. Samtidig er vores klima i hastig forandring. Verdensomspændende kriser, som kalder på samarbejde, mod og handling.

  Andre tendenser er nationale. Danmark har et

  af de bedste velfærdssamfund i verden. Måske dét bedste. Det skal vi værne om. Vi skal sikre, at der er hænder nok til at levere den gode velfærd, vi forventer.
  vi adresserer de udfordringer, der følger. Når vi omstiller vores velfærdssamfund, må og skal vi sikre, at alle kan anvende og få gavn af de digitale tjenester. Derfor skal vi fortsat investere i vores digitale sikkerhed og sikre en etisk forsvarlig
  brug af ny teknologi og data.

  Coronakrisen viste os, at vi som samfund kan håndtere selv de største udfordringer, når vi hand- ler i fællesskab. Og den viste os ikke mindst, at digitalisering er et afgørende redskab. Krisen satte en tyk streg under de muligheder, digitaliseringen bringer med sig. Og den har sat fart på den ud- vikling, der allerede var i fuld gang.

  Som et af verdens mest digitaliserede lande står Danmark stærkt, når vi skal gribe de digitale muligheder. Men vi skal have endnu mere fart på digitaliseringen. Udfordringen er at få udrullet teknologiske løsninger bredt, så det bliver til gavn for alle. Derfor dækker regeringens strategi som noget nyt både den offentlige sektor og den private sektor.

  Regeringen nedsatte derfor sidste år et Digita- liseringspartnerskab, som har givet sit bud på de næste digitale skridt for Danmark. I efteråret 2021 afleverede Digitaliseringspartnerskabet 46 ambitiøse anbefalinger til regeringens videre arbejde med digitalisering. Anbefalingerne er konkrete bud på, hvad vi skal gøre lige nu og her for at accelerere udviklingen mod en bedre digital fremtid.

  Med digitaliseringsstrategien tager regeringen stafetten op fra Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger. Vi bygger mere på, og vi investerer samlet for over 2 mia. kr. i vores digitale samfund over de næste fem år. Til gavn for borgerne og virksomhederne.

  Ambitionen er klar: Vi skal fastholde Danmarks digitale førerposition. Vi skal styrke vores fælles velfærd, accelerere den grønne omstilling samt øge væksten og eksporten gennem digitalisering. Samtidig skal vi sikre danske borgere og virk- somheder mod cyberangreb. Det kræver, at vi investerer klogt, og at vi gør det nu og her.

  Den hastige digitale udvikling kræver også, at

  Med strategien sætter regeringen den digitale kurs, både på kort og langt sigt. Vi opstiller løs- ninger på de problemer, vi har her og nu, mens vi lægger fundamentet for fremtidens udvikling.

  Regeringen lægger op til et bredt og forpligtende samarbejde mellem offentlige og private parter, med civilsamfundet og forskningsverdenen. Sammen skal vi stille Danmark stærkere og lægge sporene for hele Danmarks digitale fremtid.

  Regeringen


  danmarks-digitaliseringsstrategi-sammen-om-den-digitale-udvikling_web.pdf

<< First  < Prev   1   2   3   Next >  Last >>