Stålforeningen

Stålforeningen blev stiftet i 1975 til dels som følge af Danmarks medlemskab af EF og Det Europæiske Kul- og Stålfælleskab. Det sidstnævnte blev opløst i 2002, men funktionerne er i dag overtaget af EU-kommissionen, der varetager den europæiske stålsektors interesser.

Foreningen er en landsdækkende organisation for virksomheder, der forhandler stålprodukter fra lager i Danmark.

Foreningens formål er at samle de danske virksomheder inden for branchen, styrke samarbejdet mellem disse og fremme branchens almene interesser, herunder bl.a. ved:

- At pleje og fremme forbindelsen til offentligheden, lovgivningsmagten, værkernes og forbrugernes organisationer såvel som til de foreninger i ind- og udland, der står branchen nær, samt at forestå forhandlinger på branchens og medlemmernes vegne med Konkurrencerådet og EU-kommissionen.

- At holde medlemmerne underrettede om forholdene inden for branchen samt oplyse om brancherelaterede retsforskrifter og domstolsafgørelser inden for EU.


- At medvirke til og fremme uddannelsen og efteruddannelsen, herunder afholde kurser m.v. for medlemmernes ansatte.

Stålforeningen arbejder for bedre forhold til medlemsvirksomhederne, der leverer stål til dansk håndværk og industri. Stål i alle former, kvaliteter og dimensioner.

Vi inviterer til branchens bedste konferencer i Europa og arrangerer selv Ståltrends-konferencerne, der nyder stor anerkendelse i branchen og som samler hele branchen hvert efterår.

Stålforeningen afholder løbende forskellige informations- og temamøder i takt med, at behovet opstår som følge af nye regler, direktiver m.m.

Derudover har medlemmerne adgang til en række faglige arrangementer på højt niveau rundt om i Europa.

Stålforeningen har i dag 12 medlemsvirksomheder


Se medlemslisten her