Menu
Log inRørforeningen

Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark.

Siden 1916 har foreningen været en aktiv deltager i byggesektorens udvikling.

Mange vvsgrossister begyndte deres virksomhed i gamle købmandsgårde, og senere blev de omtalt som lagerførende vognmænd. I dag er de byggeriets logistikeksperter.

Rørforeningen er vvsgrossisternes fællesnævner, et samlingspunkt for normer og standarder, kataloger og produktnumre, og formidler information og kommunikation til omverdenen.

I 1956 blev det vedtaget at optage: Foreningen af Grossister i Centralvarmebranchen.

Rørforeningens medlemsvirksomheder leverer alle typer af vvsprodukter til de danske vvsinstallatører og industrien. Hovedgrupperne, rør/fittings, varme, sanitet og øvrigt, består af 360.000 produkter og udgør en samlet omsætning på 8 mia. kr.

Rørforeningen afholder løbende forskellige informations- og temamøder i takt med, at behovet opstår som følge af nye regler, direktiver m.m.

Derudover har medlemmerne adgang til en række faglige arrangementer på højt niveau rundt om i Europa.

Rørforeningen har i dag 8 medlemsvirksomheder


Se medlemslisten her