Hvad er Vvsnummeret?

Vvsnummeret er standarden for identifikation af vvsartikler i den danske HVAC- og Vvsværdikæde. I Vvsdatabasen bindes Vvsnummeret (produktets identitet) op på en datamodel, der muliggør opsamling af den relevante produktstamdata, som benyttes gennem hele værdikæden. Produktstamdata dækker eksempelvis over; beskrivelser, tekniske varespecifikationer, logistikinformation, handelsinformation, godkendelser, dokumenter/vejledninger og billedmateriale m.m.
Datamodellen er fællesdefineret og udvikles løbende sammen med den øvrige branche. Nummeret er således med til at forenkle og strømligne udvekslingen af produktinformationer. Herved skabes transparens i og minimering af fejl i markedet. Med Vvsnummeret giver vi vvsartikler en ordrerbar, sikker og entydig identitet, der kan anvendes gennem hele værdikæden.
Bliv oprettet som leverandør i Vvsdatabasen

Hvis du ikke allerede er oprettet som leverandør i databasen, så tag endelig fat i os via e-mail eller telefon.

Send os en e-mail
Ring  71 99 01 99
Opret Vvsnumre nu

Er din virksomhed allerede oprettet, så kan du rekvirere nye Vvsnumre direkte i vores leverandørportal til Vvsdatabasen.

Log på Vvsdatabasen

Vvsnummerets anatomi

Vvsnummeret består af 9 cifre, der tilsammen danner et betydningsbærende nummer. Vvsnummeret er betydningsbærende i den forstand at det er baseret på en systematik, der fortæller noget om hvilken type produkt, samt hvilke bærende dimensions-aspekter der gør sig gældende.

Vvsnummret er bygget op af tre dele; hovednummer, undergruppe og dimensions- og variantkode:

 
Image
 
00-01 Fittings   
02-03 Stålrør og fittings  
04-05 Kobberrør og fittings   
06-09 Plastrør og fittings   
10-12 Mufferør og fittings   
13 Flangerør og fittings   
14 Armaturer (RØR)   
15-16 Afløbsrør, afløbsskåle og tilbehør   
17-18 Plastafløbsrør og tilbehør   
19 Kloak og drænrør   
20-21  Reserveret Rørforeningen  
22 Brøndgods og afløbsrender   
23 Entreprenørværktøj   
24  Entreprenørværktøj og beklædning   
25 Læksøgere og diverse rensemidler    
26 Reserveret Rørforeningen  
27 Pakmaterialer, tagrender og tilbehør, tagvinduer       
28 Metaller   
29 Reserveret Rørforeningen  

Udover betydningen af Vvsnummrets sammensætning, skelnes der mellem to typer af Vvsnumre; de generiske numre og unikke numre.


Priser og vilkår

Priser pr 1. januar 2020

Grundgebyr: 1250 kr. pr. kvartal
Pris pr. Vvsnummer: 7 kr. pr. kvartal

Rabatskala

  • 1-1999 Vvsnumre: ingen rabat
  • 2000-2999 Vvsnumre = 20% rabat på samtlige Vvsnumre 
  • 3000-3999 Vvsnumre = 30% rabat på samtlige Vvsnumre
  • 4000-4999 Vvsnumre = 40% rabat på samtlige Vvsnumre
  • 5000-7499 Vvsnumre = 50% rabat på samtlige Vvsnumre
  • 7500-maks Vvsnumre = 75% rabat på samtlige Vvsnumre, dog maksimum betaling pr. leverandør på 100.000 kr. pr. år

Priserne er ekskl. moms 
Der pristalsreguleres i 1. kvartal. 
Fakturering sker kvartalsvis.

Intellektuel ejendomsret

Vvsnummeret ejes af Foreningen Af Vvs-Grossister (Branchehuset) og må ikke kopieres, overføres eller på anden måde misbruges.

Oplysningerne, billederne og dokumenterne i Vvsdatabasen/Vvskataloget.dk ejes af indehavere af ophavsret, i vores tilfælde leverandører og agenturer.

Oplysningerne, billederne og dokumenterne må ikke kopieres og bruges af andre parter, medmindre de er aftalt med den pågældende indehaver af ophavsret.

Læs vores vilkår for anvendelse