Menu
Log in


GUIDEMATERIALE & FAQ

Vi har samlet vejledninger og svar til de mest gængse spørgsmål her på siden. Du kan enten scrolle siden igennem eller vælge de enkelte kategorier ude i menuen til venstre. Her finder du desuden vejledning til produktdata, produktbilleder, og hjælp til at forstå de mange dokumentationskrav. Kig i menuen under "Godt at vide"

Fandt du ikke hvad du søgte?

 Kunne du ikke finde svar på dine spørgsmål blandt guidematerialet, så er der stadig hjælp at hente.

Skriv til support


Vvsnumre


Download oprettelsesark

Indsend oprettelsesark

 

1. Download og udfyld oprettelsesarket

Hvis du er i tvivl om hvilke data vi efterspørger i kolonne ’K-Q’ (Dimension, Overflade, Materiale, Farve, Type, Variant), kan du sammenligne med data for dine tilsvarende varer med vvsnummer.

Nye leverandører udfylder felterne efter bedste evne (særlig vigtigt med en udførlig ’Marketingbeskrivelse’), og vedhæfter billeder, skitser og datablade (eller link til disse)
 

Bemærk, at tekster i kolonne ’K-Q’ (Dimension, Overflade, Materiale, Farve, Type, Variant) ikke ændres efter oprettelse, med mindre det drejer sig om deciderede fejl. Det skyldes, at disse data ligger til grund for tildelingen af vvsnummeret.
 

2. Indsend oprettelsesarket

Indsend oprettelsesarket samt tilhørende artikelbilleder, målskitser og datablade via linket ovenfor.


3. Branchekataloget tildeler og opretter vvsnumrene

Herefter vender vi snarest tilbage, enten med nye vvsnumre eller med spørgsmål vedr. de nye varer
 

4. Dine vvsnumre er klar

Når du har modtaget arket med de nye vvsnumre, skal du berige nye varer med filer og yderligere data.

I Leverandør-PIM kan du se dine muligheder for yderligere databerigelse/opdatering.
 


I udgangspunktet kan vvsnumre ikke slettes, men derimod få status som ”Udgået”.

Som leverandør vil du ikke blive faktureret for udgåede vvsnumre.

For de pågældende produkter tildeler du en label ved navn ”Slettes” - ønskes slettet (varen udgår).

 

Sådan gør du:

 • Log ind i Leverandør-PIM og marker de vvsnumre, du ønsker at sletmarkere.
 • Gå til kolonnen Labels, tryk på Gruppemodifikation (den lille blyant), og vælg S-Slettes fra Tilføj label-listen.

  – Hvis du ikke kan se kolonnen Labels, så gå til Arrangement af kolonner og gør kolonnen synlig. Læs evt. afsnittet nedenfor "Opsætning af tabelvisning".
   
 • Tryk OK. Tryk Anvend ændring under Gruppemodifikation i spalten til højre.
 • Dine vvsnumre er nu sletmarkerede, og efterfølgende vil vi ændre produktstatus til "Udgået".


Du kan fortryde handlingen ved at bruge samme metode, men i stedet vælge fra Fjern label-listen og fjerne markeringen.


OBS! Når vvsnumre sletmarkeres (har status som 'udgået'), så har du ikke længere retten til at markedsføre og associere dine produkter med vvsnummeret. Du mister således brugsretten til vvsnummeret, med mindre du igen får aktiveret vvsnummeret.
 


Leverandør-PIM


I tabelvisning ("Alle produkter"-visningen) har du mulighed for at vælge hvilke kolonner, der skal vises, samt hvilken rækkefølge de skal vises i.

Dette kan lade sig gøre for en lang række kolonner, men der er kolonner i Branchekatalogets datamodel, som systemet ikke kan håndtere som tabelvisning.

NB! Alle kolonner i Branchekatalogets datamodel kan eksporteres og importeres med Excel. Se afsnittene Eksport til Excel og Import af Excel nedenfor for at lære mere herom.


Sådan gør du:

 1. Gå til burgermenuen øverst i venstre side og vælg Arrangement af kolonner.
       

I listen kan du se, hvilke felter der er mulige at få fremvist i kolonnerne. Du kan bruge søgefeltet øverst til at fremsøge et ønsket felt.

 1. Tryk på øjet ud for feltoverskriften (fx Attribut Vvsnummer). Blåt øje og blå tekst = synlig, gråt øje og grå tekst = ikke synlig.
 2. Du kan arrangere rækkefølgen af felterne/visningen af kolonnerne ved at trække i overskrifterne.
 3. Tryk OK.


Se også videoen vedr. "Arrangement af kolonner" i sektion "Videoguides"
 


I tabelvisning ("Alle produkter"-visningen) har du mulighed for at søge, filtrere og sortere på kolonneniveau.

Du kan kombinere søgningen på tværs af de kolonner, som du har med i din visning.

For de kolonner hvor søgningen er baseret på dit tekst-input, har du muligheden for at anvende jokertegn for at gøre din søgning mere entydig. 
 

Sådan gør du:

For at søge og filtrere på kolonnerne kan du enten trykke på kolonnenoverskriften, eller trykke på Filterindstillinger (tragten) øverst i højre hjørne og vælge dit ønskede filtreringsfelt.

I begge tilfælde åbnes et nyt filtreringsvindue, hvor du kan fremsøge én værdi for hver kolonne.


 

Søg på flere parametre

For nogle felter er det muligt at at søge på op til 200 forskellige værdier. I de tilfælde vil du se et kædeikon til højre over søgefeltet. På denne måde kan du fremsøge en række af specifikke værdier, f.eks. vvsnumre, produktnavne osv. Kædeikonet skal være markeret mørkeblåt, før det er aktiveret.

Bemærk at denne type filtrering ikke nødvendigvis vil fungere optimalt på lange tekstfelter som Markeringbeskrivelse og Faktureringstekst.

Hvis du har lavet filtrering på flere kolonner, kan du altid se opsummeringen af disse i en liste ved at trykke på Filterindstillinger (tragten), og her kan du også modificere din filtrering ved at trykke på blyanten ud for hvert filtreringsfelt. 
 


Alle data kan eksporteres til Excel.

I Excel kan du tilføje eller opdatere data for efterfølgende at importere filen med de friske data til Leverandør-PIM.

 

Sådan gør du:

Du kan eksportere alle produkter eller du kan afgrænse dig til et udvalg af produkter – eksempelvis ved at foretage en filtrering først (se evt. afsnittet om Søgning, filtrering og sortering).

 1. Marker eller fremsøg de ønskede produkter, og/eller tryk Vælg alle (udvalgte produkter) ovenfor kolonneoverskrifterne.
 2. Gå til menupunktet Filer, vælg Eksport, vælg Excel.
 3. Under 'Eksporterede elementer' kan du afgrænse udvalget af felter/kolonner for at undgå et alt for uoverskueligt udtræk (fx. kun Attributter eller Generelt).
 4. I undergrupperne (markeret orange) vælger du alle eller de udvalgte felter, du ønsker at se (fx fravælg alle felter under Attributter, der ikke har med drikkevand at gøre).
 5. Under 'Ekstra kolonne med produktidentifikation' kan du tilføje en ekstra indikator, fx Leverandørens varenummer, til at hjælpe dig med at identificere produktet i Excel-arket.
 6. Tryk Hent når du har justeret eksportfelterne som ønsket.

 

Se også videoen vedr. "Eksport til Excel" i sektion "Videoguides"


 


Du kan importere data vha. Excel. Forudsætningen for at data kan indlæses er, at systemet kan genkende navngivningen af kolonner og faneblade i Excel-arket. Derfor anbefaler vi, at du kun indlæser enten filer, der er genereret (eksporteret) af Branchekatalogets PIM-system, eller Branchekatalogets Data-mappingskabelon.

Importfunktionen indlæser alt, hvad den kan genkende og acceptere af værdier. Hvis der forekommer værdier eller kolonner, der ikke accepteres, springes disse ganske simpelt over, og næste lovlige kolonne eller værdi indlæses.

Sådan gør du:

 1. Gå til menupunktet Filer, vælg Import.
 2. Tryk Vælg fil og åbn den ønskede fil.
 3. Under 'Importerede elementer' kan du afgrænse udvalget af feltergrupper/kolonner, hvis du vil undgå import af udvalgte kolonner i din Excel-fil (fx afgræns til Attributter eller Generelt).
 4. – Da systemet kun importerer genkendte kolonneoverskrifter, kan du sagtens vælge alle felter under Importerede elementer, uden det får betydning for felter ikke inkluderet i importdokumentet.
 5. Ved synlige undergrupper (markeret orange) kan du yderligere afgrænse hvilke feltgrupper, du ønsker at importere. Ikke alle felter kan afgrænses yderligere.
 6. "I tilfælde af eksisterende produkter":
  • Her kan du vælge "erstatte", hvis du ønsker at overskrive eksisterende værdier – fx erstatte fakturatekst, SCIP-nummer, eller eksisterende produktbillede (MD01). Vælger du "færdiggør", udfylder du i stedet eksisterende huller (felter hvor der ikke er en værdi) eller tilføjer ekstra værdier – fx tilføjer du på denne måde et ekstra produktbillede (MD01) eller anden fil uden at erstatte det originale.
 7. "Tomme felter i importfilen overskriver eksisterende værdier i datasen":
  • Hvis du ikke ønsker, at tomme felter skal overskrive eksisterende værdier i databasen, skal du vælge "nej". Ønsker du derimod at blanke felter (fx. fjerne en værdi eller en tilknytning til et dokument/billede), skal du vælge "ja".
 8. Tryk Importér når du har justeret eksportfelterne som ønsket.


Efter import kan du i pop up-vinduet se status for de importerede felter og værdier.


Se også videoen vedr. "Import af Excel" i sektion "Videoguides"
 


Inden endelig import af dine produktdata, har du muligheden for at teste/validere dit Excel-ark.

Ved validering, bliver der genereret en logfil, hvori eventuelle fejl vil blive oplistet. Logfilen fortæller, hvor i Excel-arket, fejlen befinder sig.

Du har her muligheden for at rette fejlen i arket og importere filen endeligt. Hvis du ikke ændrer fejlen i Excel-arket inden import, vil systemet ganske enkelt springe den fejlbehæftede celle over og gå videre til næste celle med lovlig værdi. Derfor kan du risikere, at noget af dit data ikke bliver indlæst, hvis ikke værdierne er systemkorrekte eller bliver rettet.

Du kan validere alle typer Excel-ark, også Branchekatalogets Data-mappingskabelon og MIME-mappingskabelon.


Sådan gør du:

 • Gå til menupunktet Filer, vælg Validering, vælg Excel.
 • Gennemgå din logfil for fejl og udbedre fejlene i dit Excel-ark til systemaccepterede værdier (se videoen nedenfor).
 • Importer endlige fil til Leverandør-PIM (se evt. vejledning "Import af Excel").


Se også videoen vedr. "Validering af Excel-ark" i sektionen "Videoguides"

 


I tabelvisning kan du på udvalgte kolonner redigere og opdatere data for en række produkter på én gang. Disse kolonner er indikeret ved en lille blyant oven for kolonneoverskriften. Du kan også lave gruppemodifikation ved at trykke på Modifikationsblyanten øverst i højre hjørne.

Det kan være en fordel først at benytte ét eller flere filtre for at afgrænse eller fremsøge de ønskede produkter (læs evt. afsnittet "Søgning, filtrering og sortering". Husk du kan filtrere på flere kolonner).


Sådan gør du:

 1. Åbn for Gruppemodifikation og vælg et felt til gruppemodifikation, eller tryk på blyanten ud for den ønskede kolonneoverskrift. Vælg til sidst den værdi, du vil ændre på – fx vælge feltet DVGW-certificeret og ændre værdien til "Ja".
 2. Tryk OK for at opstille modificeringen.
 3. Vælg herefter de produkter, du ønsker ændret, enten ved at trykke Vælg alle eller enkeltvis markere linjerne (gule).
 4. Afslut med at trykke på Anvend ændring, før det slår ændringerne ikke igennem.

 


Excel & BMEcat


Se videoguiden "Eksport til Excel" i sektionen Videoguides

Læs den fulde guide til Eksport til Excel under sektionen "Leverandør-PIM"
 


Denne vejledning gælder for Excel-udtræk fra Leverandør-PIM.

Ønsker du i stedet at kopiere hele kolonner af data ind i et Excel-ark, læs da i stedet næste afsnit "Hvordan anvender jeg Data-mappingskabelonen".


Fanen ”Products”

I Excel-arkets første fane "Products" skal du sørge for at holde så mange kolonner som overhovedet muligt opdaterede. I ”Products” kan du opdatere langt de fleste påkrævede generelle data, herunder beskrivelsesdata, ordre/indkøbsdata, forpakning/logistik-data, betingede data (dokumentation) og metadata vedr. billeder og filer.


- Første række (grå baggrund) -

Her finder du en forklaring på, hvad der forventes af indhold i de nedenstående celler. Der vil være information om formatkrav og eventuelle krav om brug af foruddefinerede værdier (se fanen ”Info”).

- Anden række (blå baggrund) -

Her finder du systemets kategorisering af felterne. Disse må ikke ændres! – Ellers kan systemet ikke genkende værdien, eller feltet kan blive indlæst forkert.

- Tredje række (grøn baggrund) -

Her finder du feltnavnene. Feltnavnene kommer på engelsk, da det er det sprog, som systemet pt. tilbyder. Hvis du finder de engelske feltnavne forvirrende, så kan du tage et kig på Branchekatalogets datamodel, hvor du finder oversættelser og forklaringer.
Alle feltnavne med fed tekst er obligatoriske, og datafelterne herunder skal derfor være udfyldte.


Fanen ”Info”

Under fanen ”Info” finder du en oplistning af gyldige koder/værdier for visse felter. Der kan være tale om landekoder, valutakoder, koder for fareklasser, koder for dokumenter/filer osv.


NB! Ugyldige dataværdier ignoreres

Visse felter er baseret på foruddefinerede lister af værdier eller begrænses til kun at måtte indeholde tal, bogstaver eller værdierne "true" eller "false". Når du støder på sådan et felt, er det vigtigt, at du anvender den rette kode for sådan en værdi. Hvis systemet ved import af filen ikke møder en kendt værdi, vil feltet blive ignoreret. Gyldige værdier er oplistet i fanen ”Info”.
 

 


Du kan opdatere og tilføje produktdata ved at benytte Branchekatalogets Data-mappingskabelon, hvis du ønsker at kopiere data fra et eksisterende Excel-ark, og ikke ønsker at eksportere en Excel-fil fra Leverandør-PIM.

OBS: Du kan kun benytte Data-mappingskabelonen ved allerede oprettede vvsnumre. Skal du have oprettet nye vvsnumre og tilføje data til disse, skal du benytte Branchekatalogets Oprettelsesark.


Sådan gør du:

 1. Hent Data-mappingskabelonen.
 2. Start med at udfylde celle C10 med dit leverandørID. Hvis ikke du kender eller kan huske dit leverandørID, kan du finde det her:
  •  De sidste 4 tal af dit brugernavn til Leverandør-PIM
  • De sidste 4 tal i dine produkters Produkt-id (Leverandør-PIM)
  • Skriv til os for at få det oplyst
 3. Kopier herefter de pågældende vvsnumre ind i kolonne D.
 4.  I række 4 (mørkeblå baggrund)  (fra og med celle E4) vælger du fra listen det felt, du ønsker at påvirke. Listen indeholder alle felter i Branchekatalogets Datamodel. Du vil se en beskrivelse af og information om det valgte felt i række 1.
 5. Herefter kan du udfylde  række 3 (gråblå baggrund)  (fra og med celle E5) med din egen kolonneoverskrift/feltbeskrivelse.
 6. Indsæt dine produktdata i de relevante kolonner.
 7. Når du er færdig med udfyldning af Data-mappingskabelonen, importeres denne til Leverandør-PIM.
  Læs evt. afsnittet "Import af Excel" eller se videoen "Import af Excel".

 

Fanen ”Info”

Under fanen ”Info” finder du en oplistning af gyldige koder/værdier for visse felter. Der kan være tale om landekoder, valutakoder, koder for fareklasser, koder for dokumenter/filer osv.
 


Under sektionen "MIME" står der alt, du skal vide om behandling af billeder og andre typer filer
 


Har du mulighed for at eksportere dine data i ETIM BMEcat 2005-formatet – enten fra eget system eller måske fra en anden europæisk branchedatabase?

Hvis "Ja", så kan du sende filen til Branchekatalogets konsulenter, og vi vil sørge for at få filen indlæst og dermed opdatere dine produktdata i Branchekataloget.

Produkterne vil blive indlæst med jeres eget varenummer som nøgle (Leverandørens varenummer), hvorfor det er vigtigt, at I sikrer jer, at varenummeret allerede eksisterer og er opdateret i Branchekataloget, før vi kan være sikre på et entydigt match.

NB! Hos Branchekataloget har vi en række felter, der ikke eksisterer i det gængse ETIM BMEcat-format. Derfor vil supplerende opdateringer vha. enten Excel eller Leverandør-PIM være nødvendigt

 

Indsend din BMEcat-fil her 

 


Har du allerede gode produktdata i det svenske (RSK) eller finske (LVI) system?

Via vores tætte forbindelser med tilsvarende databaser, hjælper vi gerne med at trække eksisterende data ud af andre systemer og opdatere i Branchekataloget.
Hvis du har gode data i Branchekataloget, så hjælper vi gerne med at få en fil afsted til vores kollegaer i RSK og LVI.
 


ETIM (tekniske data)1. ETIM-klassificering

Før du kan opdatere dine produkter med tekniske data skal du sikre dig at det enkelte produkt er ETIM-klassificeret.

Du klassificerer dine produkter ved at anføre en ETIM-klasse i Excel-arkets første fane, ”Products” ---> kolonnen "ETIM class code".

Hvert produkt har sin egen række i arket og identificeres vha. Produkt-ID'et i kolonne A (de første 9 cifre er Vvsnummeret og de sidste 3-4 cifre er dit leverandør-ID hos Branchekataloget) Produkt-ID'et må IKKE ændres.

Når du har tildelt ETIM-klasser i arket indlæser du arket i Branchekataloget. - Næste gang du du laver et udtræk vil der være en række faner i arket, der er dedikerede til opdatering af de relevante tekniske data/features.

Hvis du ikke kender ETIM-klassen for det enkelte produkt, kan du finde inspiration hos ETIM-International
- Eller du kan anvende det intelligente klassificeringsværktøj i Leverandør-PIM.

2. Berigelse/opdatering af tekniske data

For hver ETIM-klasse findes der en fane i Excel-arket. – Her skal du for hver af fanerne udfylde de værdier som klassen foreskriver.

Udfyldning af værdier

I Excel-arkets første række (grå baggrund) finder du forklaring på hvilke gyldige værdier du kan udfylde i den pågældende kolonne.

Bemærk: Kun entydige/anerkendte værdier vil blive genkendt af systemet - alt andet vil ikke blive ikke blive indlæst


Datatyper og gyldige værdier

number = betyder du skal udfylde et tal. Hvis du anfører tal med decimaler, benyttes komma "," som decimaltalseparator.


number1..number2
= betyder du skal udfylde et nummerspænd (range) adskilt med to punktummer ".." Eksempelvis: 50..75
EVxxxxxx / ........
. = betyder at du skal skrive én EV-kode eller tekst-strengen på den anden side af skråstregen. Det er ikke væsentligt om du benytter EV-koder eller tekst-strengene. Der kan kun anvendes én værdi pr. celle.
true eller false (Ja eller Ingen)
= betyder at du i cellen skal anføre om værdien skal være true eller false. du kan også skrive "Ja" eller "Ingen".
Ikke relevant og ukendte værdier
Herudover gælder det for enhver celle, at du kan anføre "Ukendt" hvis du ikke kender til værdien, eller "Ikke relevant" hvis du vurderer at den enkelte kolonne (ETIM-feature) ikke har relevans for beskrivelsen af dit produkt.MIME


MIME er en betegnelse, der dækker over mediefiltyper, vedhæftninger og digitale assets –  når vi bruger betegnelsen, dækker det over filtyper som produktbillede, reservedelsliste, EPD-dokumentation osv.

Hos Branchekataloget er hovedreglen med billeder og dokumenter, at du ikke kan have for mange billeder og for meget dokumentation. Det er altid bedre at have et større, repræsentativt udvalg af billeder til samme produkt, og have alle vigtige dokumenter tilknyttet, frem for eksempelvis kun at have ét enkelt produktbillede og en brochure.

Med den øgede fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi er der kommet skærpede forventninger til, hvilke mærkninger og dokumentationer, dine produkter skal have. Så er dine produkter for eksempel i kontakt med drikkevand eller er underordnet en anden miljømærkning, er det vigtigt, at du også husker at tilføje dokumentation på dette.

Alle filer, du knytter til dit vvsnummer, skal identificeres med den korrekte MIME-kode. Du kan få hjælp til at finde den rigtige MIME-kode til din filtype under afsnittet "Sådan finder du den rigtige MIME-kode". Du kan desuden altid finde MIME-koderne i fanen "Info" i dine Excel-udtræk fra PIM og i mappingskabelonerne.

 


I Leverandør-PIM kan du selv tilføje og redigere i tilknytningen af produktbilleder og filer ved hver enkelt af dine produkter. Fordelen ved at du selv har styringen er, at du selv kan skabe et bedre overblik over eventuelle mangler og forbedringer, der kan udfyldes og skabes.

Hver bruger i Leverandør-PIM har sin egen diskplads, hvor I kan uploade billeder og andre filer til. Der er ingen begrænsning på, hvilket format vi accepterer, men vær dog opmærksom på, hvilken MIME-kode din fil bliver kategoriseret under, samt kvaliteten af dine billeder og navnet på dine filer (se retningslinjerne under "Best practice for produktbillederbilleder"). 
 

Der er tre metoder til at tilknytte filer til dine artikler:

 1. Du kan tilføje filer direkte i Leverandør-PIM ved enkeltvis at redigere dine produkter

 2. Ved at bruge Branchekatalogets MIME-mappingskabelon (Excel)

 3. Ved at lave et Excel-udtræk med dine produkter fra Leverandør-PIM

 


MIME-mappingskabelonen er nemmest at bruge ved oprettelse af nye produkter/vvsnumre, eller hvis du ønsker at tilføje filer til en eksisterende produkt, som du er sikker på, ikke har filtypen tilknyttet i forvejen (f.eks. tilføje en EPD til et vvsnummer, der ikke allerede har en EPD tilknyttet). Her behøver du ikke bekymre dig om at vælge den rigtige MIME-kode men blot sørge for at vælge den rigtige filtype – så er resten klaret automatisk.


Hvis du tilføjer filer via et Excel-udtræk, kan du allerede se, om andre filer er tilknyttet under samme MIME-kode. Hvis du vil tilføje f.eks. endnu et produktbillede, skal du sørge for at skrive det ind i et nyt sæt kolonner med MD01 i række 2. Er feltet på forhånd tomt, kan du blot udfylde det.

Husk at skrive den rigtige MIME-kode i række 2, og sørg for, at stien i kolonnerne "produktlink" peger korrekt ned på den præcise filplacering. Er du i tvivl om, hvilken MIME-kode du skal bruge, kan du finde oversigten i fanen "Info" i dit udtræk.


I begge tilfælde er det vigtigt, at du husker at uploade dine filer til din diskplads i PIM-systemet, med mindre du i stedet linker til en ekstern, offentligt tilgængelig filbank.
 


Tilføjelse af billeder og filer via Leverandør-PIM kan på nuværende tidspunkt kun foregå for ét enkelt produkt af gangen. Ønsker du det gjort for flere produkter i samme omgang, skal du i stedet benytte MIME-mappingskabelonen eller lave et Excel-udtræk.
 

Start med at uploade dine filer til din diskplads. Hvis du ikke ønsker at importere dine filer til Diskpladsen men hellere vil linke til egen offentligt tilgængelig filbank, spring da direkte til trin 3.

 1. Gå til Filer i hovedmenuen øverst på siden, og vælg Diskplads.
 2. Importer de filer, du ønsker at tilknytte, ved at trykke Vælg fil og find filerne på den nuværende placering.
 3. Gå til produktvisningen ved at vælge Produkter i menuen og derefter Alle produkter.
 4. Fremsøg det vvsnummer, du ønsker at tilføje filer til. Tryk på blyanten i venstre side.
 5. Under produktændringen vælger du fanen MIME. Her kan du se, hvis dit produkt allerede har andre filer tilknyttet og hvilken type, de er kategoriseret som. Tryk på  +  i venstre side.
 6. Vælg først den rigtige MIME-kode i første række, f.eks. Produktbillede (MD01) – du kan se den fulde liste af MIME-koder og deres beskrivelser her.
 7. Tilføj den ønskede fil under Kilde (DA) ved at:
  • Tryk på Diskplads-ikonet (de fire sorte skiver) og vælg den ønskede fil fra din Diskplads. Tryk Ja til at bruge linket til andre sprog*. Filnavnet bliver automatisk indsat i de følgende rækker.
        Eller
  • Skriv det fulde link til filen, der ligger på en ekstern, offentligt tilgængelig filplacering (f.eks. jeres egen filbank). Kopier linket til Kilde (EN) og Kilde (DE)* . 

   Det er valgfrit, om du vil udfylde felterne med Beskrivelse. Ved nogle MIME-koder (fx. Testgodkendelse MD33) kan det være en fordel at tilføje en beskrivelse, så det er nemmere at identificere, om det fx. er en KIWA-typegodkendelse eller GDV-godkendelse.
 8. Tryk Gem nederst til højre.


Gentag evt. trin 5-8 for at tilføje flere filer til samme vvsnummer, eller trin 3-8 for at tilføje filer til et andet vvsnummer.


* ønsker du ikke at bruge samme fil/link til alle tre sprog (f.eks. ved en manual på tysk), link da til en anden passende fil i felterne Kilde (EN) og Kilde (DE).
 

 

 1. Åbn MIME-mappingskabelonen.
 2. Skriv dit 4-cifret leverandør-ID i celle C5. Hvis ikke du kender eller kan huske dit leverandørID, kan du finde det her:
  • De sidste 4 tal af dit brugernavn til Leverandør-PIM
  • De sidste 4 tal i dine produkters Produkt-ID (Leverandør-PIM)
  • Skriv til os for at få det oplyst
 3. Indsæt dine vvsnumre i kolonne D, start i celle D5. NB! Kun ét vvsnummer pr. række.
 4. Fra kolonne E-H behandler du data for den første fil, der skal tilknyttes ét eller flere af vvsnumrene. Næste fil behandler du fra kolonne S-V osv...
 5. Vælg filtypen i celle E5 ved at trykke på pilen og vælge filtypen fra listen – f.eks. Produktbillede*.  
 6. Gå til celle F6 og vælg "JA" eller "NEJ" til om din fil uploades til Branchekataloget.
  • Hvis "JA": Skriv det eksakte filnavn i celle G6 – HUSK at uploade dine filer til din Diskplads i Leverandør-PIM, hvis ikke det allerede er gjort. Hvis filen anvendes til flere vvsnumre, skal den kun uploades én gang. Du gentager blot filnavnet i kolonne G for de relevante vvsnumre.
   HUSK desuden at tjekke om filnavnet indeholder ikke-systemgodkendte tegn! Læs mere om det i vores Best practice guide.
  • Hvis "NEJ": I celle H6, skriv det fulde link til filen, der ligger på en ekstern, gyldig og offentligt tilgængelig filplacering (f.eks. jeres egen filbank). Hvis flere vvsnumre skal knyttes til den samme fil, så indsætter du blot det samme link i de relevante celler i kolonne H.
 7. Gentag for alle vvsnumrene. Hvis et vvsnummer ikke skal have den pågældende fil tilknyttet, kan du blot efterlade cellerne tomme.
 8. Tilføj flere filer (f.eks. EPD-deklaration) ved at gentage trin 4-7 i kolonnerne S-V, AG-AJ osv.


Importér til Leverandør-PIM

Når du har tilføjet den ønskede mængde filer til vvsnumrene, skal du gemme din MIME-mappingskabelon og importere den til Leverandør-PIM.
Du kan læse guiden til "Import af Excel" eller se videoen "Import af Excel".

Ved import kan det være en fordel at afgrænse MIME-importfelterne til kun at inkludere de filtyper, som du har tilføjet i mappingskabelonen.

Efter import er fine filer knyttet til vvsnumrene, og du kan se de forskellige vedhæftninger ved i Tabelvisningen at trykke på blyanten ud for produktet og derefter vælge fanen MIME.*Du kan se den fulde liste over filtyper, deres beskrivelse og MIME-koder i fanen Info i bunden af mappingskabelonen.
 


Læs evt. afsnittet "Eksport af Excel" eller se videoen "Eksport til Excel".
 

 1. Lav eksport som anvist ovenfor.
  Ved eksport under Importerede elementer skal du markere ud for feltet MIME, og under MIME-koder vælger du de filtyper, du ønsker at behandle (f.eks. Produktbillede (MD01) og EPD-deklaration (MD54)). Du kan også vælge alle MIME-koderne eller bruge søgefeltet til at finde en bestemt filtype*.
 2. Tryk Hent og åbn dit download.
 3. I Excel-arket kan du se grupperinger af én filtype (6 kolonner med samme MIME-kode) – kolonnerne D-I, K-P osv.
  I række 2 kan du se de pågældende MIME-koder, som du valgte ved eksporten.
  Er cellerne ud for vvsnumrene udfyldte med links i den pågældende MIME-gruppering, betegner det en eksisterende filtilknytning. Er felterne tomme, er der tilsvarende ingen filtilknytning.
  Du kan godt have flere MIME-grupperinger med den samme MIME-kode, der eksempelvis betegner, at du har 2 produktbilleder til det samme vvsnummer.
 4. Herfra kan du redigere, slette og tilføje filer ud fra dine vvsnumre.
 5. Gå til den ønskede MIME-gruppering (MIME-kode), gå til kolonnen Source DA og ned til cellen ud for det ønskede vvsnummer. Udfyld cellen med linket til filplaceringen for den ønskede fil.
 6. Udfyld samme link i kolonnerne Source EN og Source DE, med mindre filen findes i en specifik engelsk og tysk version.
  Til egen reference er det en god idé at udfylde de tre kolonner med Description,men det er ikke et krav.
 7. Gentag trin 5-6 i en ny MIME-gruppering, hvis du vil tilføje endnu en filtype.
  Hvis du løber tør for kolonner, hvor du kan tilføje dine filer, kan du blot kopiere de første 3 rækker af en MIME-gruppe og sætte dem ind i enden af Excel-arket.
 8. Gem din fil og importer til Leverandør-PIM

 

Læs evt. afsnittet "Import af Excel" eller se videoen "Import af Excel".

*Du kan se den fulde liste over filtyper, deres beskrivelse og MIME-koder i fanen Info i bunden af mappingskabelonen.

 


Er du i tvivl om, hvilken MIME-kode du skal bruge til at registrere din fil med? Så kig i denne oversigt:

Vejledning til dokumentation og miljømærkninger.


Du finder desuden en oversigt over MIME-koderne i fanen "Info" i både MIME-mappingskabelonen og i dit excel-udtræk fra PIM-systemet.
 

Guideline 'best practice' for produktbilleder


Vi har lavet en samlet vejledning til god praksis og ting at være opmærksom på, når du skal have produktbilleder til dine varer.


Læs 'best practice' vejledning

Brug for hjælp til at forstå miljømærkningerne?


Det kan være svært at finde hoved og hale i alle de forskellige godkendelser, ordninger og miljømærkninger, så vi har samlet en kort vejledning og beskrivelse over de typer, vi beskæftiger os med

Læs om dokumentation og mærkninger


"N/A" (not applicable)

Læs mere om Anvendelse af "N/A" (not applicable)

Læs afsnittet ovenfor om Bulk/Masseopdatering (Tabelvisning).


Du har mulighed for at anføre værdien "N/A" (not applicable) for felter i systemet, hvor data ikke kan leveres af forskellige årsager.

Tilføj N/A til flere produkter i tabelvisningen (Masseopdatering)

 1. Udvælg de produkter, der skal opdateres. Gå op i opdateringsbåndet og tryk på krydset "X" ud for den hvide kasse 2 gange, så krydset nu er et minustegn.
  I felter (hvide kasser) med tekst-input, kan du også i stedet skrive et minus "-".
       
 2. Afslut ved at trykke på gem (disketten) yderst til venstre i opdateringsbåndet.
 3. Felterne er nu opdateret, så der står "- N/A" i de felter, hvor der ikke skal være data.


Tilføj N/A ved enkelt produkt

 1. Find det produkt, du vil lave ændringer for, og tryk på blyanten yderst til venstre.
 2. Tryk på blyanten ved feltet eller feltgruppen, du ønsker at ændre værdier for (nu er du i redigeringstilstand).
 3. Yderst til højre for hvert felt er der et kryds "X". Klikker du på krydset indsættes "- N/A" som værdi.
 4. Tryk på Gem.


Læs mere om Anvendelse af "N/A" (not applicable)

Læs afsnittet ovenfor om ændring af data i Excel.


Du har mulighed for at anføre værdien "N/A" (not applicable) for felter i systemet, hvor data ikke kan leveres af forskellige årsager.

I Excel anføres N/A ved at skrive et minus "-" i den pågældende celle hvor data ikke kan leveres.

 1. Skriv minustegn "-" i alle relevante felter. Systemet vil oversætte det til N/A ved import.
 2. Skriv ikke "N/A", da dette ikke er en accepteret værdi.
 3. Gem ændringerne i arket og importer efterfølgende til Leverandør-PIM.


Se evt. videoguiden "Export til Excel" og "Import af Excel"


LCA-værdier


Det er muligt at tilføje LCA-datasæt direkte i Leverandør-PIM. Dog kan det på nuværende tidspunkt kun ske for ét produkt af gangen og ikke via masseeditering.
 

 1. I tabelvisning, tryk på blyanten i højre side ud for det ønskede produkt.
 2. Vælg LCA-fanen (de cirkulære pile)
 3. I søgefeltet intaster du et søgeudtryk på engelsk (fx "shower") og tast Enter eller tryk på Søg.
 4. Herefter vil du få en liste med datasæt, som du kan vælge fra. Du kan yderligere begrænse din søgning ved at søge på et specifikt datasæt i det store søgefelt, eller ved at indtaste et søgeord i de enkelte kolonner. Fx kan du I kolonnen Database filtrere på hvilken database, du ønsker at finde LCA-datasættet i.
  Du kan klikke på øjet i højre side på hver linje for at se hele datasættet på den pågældende platforms hjemmeside.
 5. Vælg det ønskede datasæt ved at markere det (gult), og afslut med at trykke Gem nederst til højre.


LCA-datasættet er nu tilknyttet dit produkt. Har du brug for at lave en ændring, skal du blot trykke på blyanten ved siden af overskriften (LCA) og følge samme procedure.

Læs mere om LCA og tilgå relevante dokumenter og beregnere.

 


Det er muligt at tilføje LCA-datasæt vha. Excel, hvis ikke du ønsker at gøre det direkte i Leverandør-PIM.
 

 1. Ved Eksport skal du under Eksporterede elementer markere ud for feltgruppen LCA. Du kan evt. markere ud for Generelt og tilføj en identifikator (fx produktnavn) og en Ekstra kolonne med produktidentifikation, så det er nemmere at referere til den rigtige LCA-værdi senere. Lad de resterende felter være.
 2. Tryk Hent og åbn dit download.
 3. For at tilføje den rigtige LCA-værdi skal du først angive hvilken database, datasættet skal hentes fra, i kolonnen LCA-Database. Du kan finde de gældende LCA-databaser i Excelfanen "Info" under kolonne BB.
   
 4. Herefter indsættes LCA-datasættets UUID-nummer i kolonnen LCA-UUID. Du kan finde UUID-nummeret i URL'en fra databasen, hvorfra du har datasættet (se billedeeksemplet fra ÖKOBAU.DAT), eller du kan finde UUID-nummre på generiske LCA-datasæt i Bygningsreglementets "Bilag 2 - tabel 7".
   
 5. Det er ikke nødvendigt at udfylde kolonnen LCA-Link til kilden, da systemet selv genererer linket ved import, baseret på de korrekt angivne værdier i Database- og UUID-kolonnerne.
 6. Gentag for alle relevante produkter/vvsnnumre. Afslut med at importere Excel-filen til Leverandør-PIM. 

 

Læs mere om LCA og tilgå relevante dokumenter og beregnere.

Se evt. de to videoguides "Eksport til Excel" og "Import af Excel".
 


API


Eliminer de automatiske arbejdsgange: Overfør/udveksl alle produktdata automatisk, hurtigt, enkelt og sikkert med integration vha. Branchekatalogets Leverandør-API (inkluderet i Udvidet Leverandør-PIM).

Med en API-adgang kan du fx tilgå alle produktdata (for egne produkter) + muligheden for at overskrive/tilføje data for egne produkter.

Når du opdaterer data i egne systemer, vil det således automatisk kunne flyde ind i Branchekataloget – og omvendt.

Kontakt Branchekataloget for at få API-adgang til dine produktdata.
API-dokumentation (på engelsk) finder du her.

 


Med Branchekatalogets API for dataabonnenter kan du hente opdaterede, kvalitetssikrede data dagligt og tilpasse dem til dine systemer og digitale services – nemt og sikkert.

Du undgår samtidig besværet med at indsamle og administrere produktdata og priser fra branchens mere end 300 producenter.

Læs mere her.

Find API-dokumentationen her.

 


Downloads  |  Nyttige værktøjer

Oprettelsesark

Når du skal have oprettet vvsnumre, skal du anvende vores oprettelsesark.

Hent oprettelsesarket her  

Data-mappingskabelon

Har du lavet et dataudtræk fra dit eget system og vil mappe til Branchekatalogets feltnavne, kan du benytte denne skabelon som kan indlæses i Branchekataloget.

Hent mappingskabelonen her  

MIME-mappingskabelon

Når du skal tilknytte filer (Billeder, manualer og anden produktdokumentation) til dine Vvsnumre, kan du benytte denne skabelon.

Hent MIME-mappingskabelonen her  

Datamodel

Hvis du ønsker et overblik over hvilke data og dokumentationskrav der er i Branchekataloget, kan du udforske vores gældende datamodel.

Se datamodellen   


Branchekataloget ApS
Bryghuspladsen 8
Indgang C, 3. sal
1473 København K

Cvr: 41976888

SEND MAIL  |  TLF: 7199 0199

BRUG FOR HJÆLP?

FÅ SUPPORT HER