Menu
Log in


Vvsnummeret

Med vvsnummeret sikres transparens, minimering af fejl og ikke mindst giver vi vvsartikler en sikker og entydig identitet, der kan anvendes gennem hele værdikæden

Det danske branchenummer for vvsartikler

Vvsnummeret er standarden for identifikation af vvsartikler i den danske HVAC- og vvsværdikæde. I Branchekataloget bindes vvsnummeret (produktets identitet) op på en datamodel, der muliggør opsamling af den relevante produktstamdata, som benyttes gennem hele værdikæden.

Produktstamdata dækker eksempelvis over; beskrivelser, tekniske varespecifikationer, logistikinformation, handelsinformation, godkendelser, dokumenter/vejledninger og billedmateriale m.m.

Datamodellen er fællesdefineret og udvikles løbende sammen med den øvrige branche. Vvsnummeret er således med til at forenkle og strømligne udvekslingen af produktinformationer, så der skabes transparens og minimering af fejl i markedet.

Med vvsnumre giver vi vvsartikler en sikker og entydig identitet, der kan anvendes gennem hele værdikæden.


søg.branchekataloget.dk

søg.branchekataloget.dk er et online opslagsværk for alle publicerede vvsartikler. Kataloget giver en enkel og struktureret inddeling af de vvsprodukter, der sælges gennem Branchehusets medlemmer.

Kig i Branchekataloget
Vvskatalogets anatomi

Vvsnummeret består af 9 cifre, der tilsammen danner et betydningsbærende nummer. Vvsnummeret er betydningsbærende i den forstand, at det er baseret på en systematik, der fortæller noget om hvilken type produkt, samt hvilke bærende dimensions-aspekter der gør sig gældende.

Vvsnummeret er bygget op af tre dele; hovednummerundergruppe og dimensions- og variantkode.


Undergruppeinddelingen er tilpasset de enkelte hovedgruppers særlige egenskaber og behov.

Undergruppeinddelingen fremgår af en oversigt, der her kan downloades som et excel-dokument (3. og 4. ciffer i numrene i arkets kolonne A er undergrupper).

De enkelte  vvsnumres sidste cifre bestemmes ud fra hovedregler om dimensionskoder, der er tilpasset de konkrete produktområder.

Generiske og unikke vvsnumre

Udover betydningen af vvsnummerets sammensætning skelnes der mellem to typer af vvsnumre; de generiske numre og unikke numre. Produkter og komponenter oprettes som enten generiske varer (generiske numre) eller varer med eget nummer (unikke numre).

Generiske vvsnumre

En generisk vare er et produkt/en komponent, hvor en 3. parts beskrivelse af produktet sikrer, at varen – uanset producent og/eller produktionsland – er fuldstændig ens, og at anvendelse kan ske uden risiko for fejlfyldt montering.

Som eksempel kan nævnes et rør, hvor en 3. parts beskrivelse fra Dansk Standard eller lignende udenlandsk institution sikrer, at når produktet overholder kravene til godstykkelse, materialer m.m. i en bestemt standard, f.eks. DIN 2440, så er fabrikationsstedet ikke afgørende for anvendelsen.

Neutrale numre anvendes i langt overvejende grad for meget simple produkter som eksempelvis et rør, og der er ofte tale om produkter, der kun består af én del.

Unikke vvsnumre

Hvor et generisk nummer giver mulighed for at rumme ens produkter fra flere producenter, så er et unikt nummer bundet til et bestemt produkt fra en konkret producent. Et unikt nummer garanterer derfor, at der altid leveres det - og netop det – bestilte produkt fra den konkrete producent.

Priser og vilkår

Gældende priser pr. 1. januar 2023:

  • Grundgebyr: 1.750 kr. pr. kvartal
  • Pris pr. vvsnummer: 8,24 kr. pr. kvartal

Priser reguleres efter udvikling i Nettoprisindeks fra Danmarks Statistik. Udregningspunkt er indeks for oktober foregående år, dog minimum +2,5%.

Branchekataloget drives ud fra et stort brancheønske og finansieringen tilpasses derfor de reelle udgifter, som kræves for at drive og udvikle branchens fælles dataportal. 

Gebyrer for oprettelser er derfor så lave som muligt og da der er stordriftsfordele ved at håndtere store produktprogrammer på én gang, kan vi tilbyde store mængderabatter.

Rabatskala:

1-1999 vvsnumre: ingen rabat

2000-2999 vvsnumre = 20% rabat på samtlige vvsnumre 

3000-3999 vvsnumre = 30% rabat på samtlige vvsnumre

4000-4999 vvsnumre = 40% rabat på samtlige vvsnumre

5000-7499 vvsnumre = 50% rabat på samtlige vvsnumre

Over 7500 vvsnumre = 75% rabat på samtlige vvsnumre

Maksimum betaling pr. leverandør for vvsnumre er 150.000 kr. pr. år .

Fakturering sker kvartalsvis forud. Priserne er ekskl. moms

Gældende vilkår findes her


Er du leverandør eller producent?

Hvis du er registreret som leverandør i Branchekataloget, kan du få adgang til selvbetjeningsportalen Leverandør-PIM. Via Leverandør-PIM kan du redigere produktdata direkte, så de nye data straks slår igennem hos Branchekatalogets brugere - både i kataloget og via API.

I Leverandør-PIM får du enkle, effektive og intelligente værktøjer:

nem håndtering af store datamængder

avancerede filtrerings- og sorteringsmuligheder

mulighed for masseopdatering af data (bulk)

ETIM-klassificering og berigelse af tekniske specifikationer

håndtering/tilknytning af filer (billeder og anden dokumentation)


Læs mere om dine muligheder som leverandør/producent

Få opdaterede produktdata uden bøvl

Er du grossist, udbydende myndighed eller laver du digitale services til branchens installatører? - eller måske noget helt andet?

Uanset hvad, så har du muligheden for at blive datakunde i Branchekataloget og få adgang til opdaterede stamdata fra hele branchen.

Med Branchekatalogets API kan du hente opdaterede, kvalitetssikrede data dagligt og tilpasse dem til dine systemer og digitale services. Nemt og sikkert. 

Du undgår samtidig bøvlet med at indsamle og administrere produktdata og priser fra branchens mere end 300 producenter.


Find et API-produkt der passer dig