Hvad er stamdataudvalget

Dataudvalget er et rådgivende udvalg af datakyndige folk, der kan være med til at forbedre og udvikle Branchekataloget, så det til en hver tid lever op til markedets behov for udveksling af produktstamdata mellem leverandører og grossister.

Vi skal med udvalget dels sikre at vi har fingren på pulsen, dvs. konstant tilpasning så vi som minimum rammer aktuelle behov og samtidig søger at identificere fremtidige behov.

Samtidig sikrer vi at der vil tales med én samlet stemme ud mod leverandørene, da man ved enighed i udvalget stiller fælles krav til data og format. 

Områder til genstand for gruppens rådgivning:

  • Evaluering af aktuel model og dataindhold
  • Forslag/ønsker til justeringer og nye felter
  • Forventningsafstemning og realistisk vurdering af krav der stilles til mængde og form på data der leveres fra leverandører.
  • Prioritering af vores (branchehusets) opgaver og indsatsområder (se foreløbig samling af opgaver her).

Hvor og hvordan fungerer det

Der kan være tale om traditionelle møder ved behov, men som udgangspunkt arbejder udvalget primært via nedenstående spørgsmål og diskussioner, potentielt kombineret med Teams onlinemøder

Oftest vil vi fra Branchekataloget præsentere cases for tiltag, som de enkelte medlemmer kommenterer på med henblik på følgende implementering i nummersystemet.

Som hovedregel er der tale om meget konkrete forespørgsler.  

Hvis der i gruppen skulle opstå uenigheder omkring måden hvorpå arbejdet skal udføres, eller hvis der stilles krav til systemændringer ar væsentlig karakter, bringes budskaber videre til bestyrelsen med henblik på endelig beslutning/godkendelse.

Hvem deltager i udvalget

Medlemmerne i gruppen sidder typisk med hele eller dele af ansvaret for stamdata hos en af Rørforeningens medlemsgrossister.

Medlemmer skal have et grundigt kendskab til deres respektive organisationers databehov og hvordan data håndteres systemmæssigt.

Grossisterne må gerne tilmelde flere deltagere i udvalget.

Gruppens medlemmer skal være indforståede med at overholde Branchehusets "Gode råd om konkurrenceret / DO's & DONT's"

Kontaktperson for udvalget

Rune Rugbjerg Lundsgaard
Forretningsudvikler og Projektleder

Tlf: 71 99 02 99

Email: rl@branchehuset.dk

Seneste indlæg i Stamdataudvalg

  • There are no forum topics to display.

Næste aktivitet

  • Der er ikke aftalte aktiviteter

Medlemmer af stamdataudvalget

Find os

Islands Brygge 26
2300 København S

Telefon 7199 0199

Virksomheder

Rørforeningen, Cvr: 43249215

Stålforeningen, Cvr.: 55147019

Metalforeningen, Cvr.: 18358018