STÅLFORENINGEN 

Vi samler og repræsenterer den danske stålhandel. Stålforeningen skaber det faglige netværk, branchen efterspørger, og sikrer med arrangementer, viden og indflydelse medlemmernes interesser i forhold til ny lovgivning, faglig inspiration og internationalle netværk.

SPECIALISTER I STÅL


Stålforeningens medlemmer er specialister i alle former og kvaliteter, fra bjælker, plader, rør & profiler til armering, coils og specialstål. Medlemsvirksomhederne leverer alle slags stål til dansk håndværk, industri og infrastruktur.

Stålforeningen er en del af Branchehuset. Vi er dog en selvstændig forening som kun fokuserer på stål, men som via Branchehuset driver vores egen brancheforening effektivt og meget billigt. 

Bestyrelsen udgøres af nøglepersoner, som kun beskæftiger sig med stål, hvilket sikrer, at vores arrangementer, høringssvar og øvrige forhold tilgodeser netop stålhandlens interesser.

Begivenheder og information

Vi inviterer til branchens bedste konferencer i Europa og arrangerer selv Ståltrends-konferencerne, der nyder stor anerkendelse i branchen og som samler hele branchen hvert efterår.

Stålforeningen afholder løbende forskellige informations- og temamøder i takt med, at behovet opstår som følge af nye regler, direktiver m.m.

Ståltrends 2023

4.-5. oktober – Tivoli Hotel & Konferencecenter, København

I år slår Stålforeningen og EUROMETAL kræfterne samme om at skabe en udvidet konference i stålets navn – I får to spændende dage med oplæg fra branchens mest kyndige folk.

Læs mere om arrangementet

Brancherelevant statistik

Branchens månedlige statistik udgives af Stålforeningen, og består af en import- og eksport statistik fordelt på knap 40 produktgrupper udarbejdet af Stålforeningen. Rapporten er på 150 sider og udgives hver måned.

Stål- og metalnyheder, rapporter og analyser

(De 5 seneste nyheder inden for stål og metal, resten finder du i arkivet HER)

Politisk engagement

Vi deltager politisk og vi kæmper for bedre forhold til vores medlemmer.

Stål har altid haft stor politisk bevågning, faktisk var Det Europæiske Kul- og Stålfælleskab forløberen for EF's indre marked og dermed det nuværende EU, så kontakten til danske og europæiske myndigheder betyder meget for medlemmerne.

Stålforeningen deltager derfor gerne med høringssvar og aktivt bindeled i udvalg, projekter, uddannelse og andet, der øger kendskabet til stålhandlen i Danmark.

At informere medlemmerne om udviklingen på antidumping, safeguards og harmoniserede standarder, er en af Stålforeningens vigtige opgaver.

Stålforeningen arbejder for bedre forhold til medlemsvirksomhederne. 


Foreningens medlemmerBranchehuset
Bryghuspladsen 8
Indgang C, 3. sal
1473 København K

SEND MAIL  |  TLF: 7199 0199

Branchekataloget ApS  |  Cvr: 41976888

Rørforeningen  |  Cvr: 43249215

Stålforeningen  |  Cvr: 55147019

Metalforeningen  |  Cvr: 18358018

Trine Alberg  |  Vvsnummeroprettelse & PIM-support

Henrik Castella Nielsen  |  Databerigelse, kvalitetssikring & PIM-support

Camilla Høg Nielsen  |  Kommunikation & PIM-support

Rune Rugbjerg Lundsgaard  |  Forretningsudvikling & projektledelse

Helene Christoffersen  |  Bogholderi

Kim Holst  |  Direktør