Menu
Log inBranchehuset

De bedste betingelser for branchen

Politiske reguleringer er en stadig stigende udfordring for alle vores medlemmer, hvorfor det er et af Branchehusets store indsatsområder.

Både de direkte politiske reguleringer som EU’s særtold inden for antidumping og safeguards, og de mere branchespecifikke reguleringer som eksempelvis; EN1090, Godkendt til drikkevand, bygningsreglementet, byggevareforordningen, CE-mærkning, REACH, RoHS og mange andre forordninger og direktiver, påvirker brancherne og alle medlemmer i meget høj grad.


Branchehuset er derfor kraftigt involveret i en lang række råd og udvalg til at sikre at alle love, direktiver og standarder implementeres bedst muligt for brancherne og alle medlemmer.

Både for at påvirke beslutningsprocessen, men også for at holde alle medlemmer løbende orienteret om nye væsentlige tiltag.

Såfremt myndighedernes fortolkning ikke synes rimelig, kan Branchehuset også forfølge sagerne på branchens vegne politisk og via domstolene.