Menu
Log in


BETINGEDE DATA
– produktdokumentation og dokumentationskrav

Miljømærkninger, drikkevandsgodkendelser, bæredygtighedsordninger, EPD/miljøvaredeklarationer, sikkerhedsdatablade...

Det er nogle af overskrifterne for den type data, vi hos Branchekataloget kalder betingede data eller betingede ordninger.


Hvorvidt byggeri og renovering skal tænkes grønt er ikke længere et valg men et lovkrav, og derfor stilles der også flere og flere krav til dokumentation vedrørende miljø, bæredygtighed og cirkulær økonomi.

De oplysninger, betingede ordninger dækker over, er altså højt efterspurgte data fra branchen, og det vil blandt andet sige kunder og brugere af Branchekataloget men også de næste led i værdikæden – herunder bygherrer, arkitekter, ingeniører og installatører.

Felterne er forholdsvis nye og er udarbejdede af Branchekatalogets stamdataudvalg, der repræsenterer branchen og dennes behov.

Man kan sige, at argumentationen for at gøre lige præcis denne type data tilgængelig, når en leverandør opretter sin vare i Branchekataloget, er den samme som for al anden data, vi efterspørger. Des flere oplysninger, jo flere søgninger vil føre til varen, og den vil blive mere synlig og attraktiv for kunden.

De betingede ordninger er dog ekstra vigtige at udfylde grundet netop lovkrav, men i særdeleshed også den nuværende samfundstendens, der bare råber på grønt, grønt, grønt.

Betinget obligatorisk

Men hvorfor ordet 'betingede', når der netop stilles krav fra både politisk side og fra branchen? Svaret er enkelt. Af gode grunde er ikke alle varer i kontakt med drikkevand, har en CE-mærkning eller er omfattet af EU's tømmerforordning. Derfor er data og eventuel dokumentation betinget af produkttypen.

Til gengæld er der også tale om obligatoriske felter. Vi har 7 obligatoriske hovedspørgsmål, Q1-Q7, der afgrænser hvilke felter, der yderligere skal tages stilling til. Hovedspørgsmålene er overordnede JA/NEJ-spørgsmål såsom "Er produktet omfattet af godkendelser, mærkningsordninger eller certificeringer for vand?". Svares der JA til sådan et spørgsmål, kan der ligge et sæt af forskellige underliggende ordninger, der også kræver stillingstagen. Svares der NEJ, skal der ikke tages stilling. Det er disse, der er de betingede ordninger. Vi kalder det også 'betinget obligatorisk': De underliggende men vigtige spørgsmål er betingede af de obligatoriske.

Et eksempel: Du svarer JA til hovedspørgsmålet "Er produktet omfattet af godkendelser, mærkningsordninger eller certificeringer for vand?"; herefter skal du fortælle, hvilke ordninger produktet er omfattet af. Du svarer NEJ til Svanemærket, Energiklasse m. m., men JA til "Er varen GDV-godkendt"; herefter er der nye felter som GDV-nummer og -udløbsdato, der skal oplyses. Og sådan fungerer det for alle felterne i kategorien betingede data.

Du behandler data for betingede ordninger i vores Leverandør-PIM eller Excel på samme måde, som du ville behandle dit generelle data. Er du i tvivl, kan du altid kontakte os.

Husk vigtig dokumentation!

Foruden produktblade, manualer og anden relevant dokumentation er det særdeles vigtigt at vedhæfte dokumentation, der relaterer sig til betingede ordninger.

Med forventningerne og kravene til bæredygtige produkter er det ikke nok at svare Ja eller Nej til, om dit produkt er godkendt til drikkevand eller har en EPD-deklaration, når du udfylder felterne for betingede ordninger – det skal selvfølgelig også dokumenteres.

Så er dine produkter underordnet diverse godkendelser, miljømærker og certificeringer – og du har svaret Ja i felterne for betingede ordninger – er det meget vigtigt at huske at vedhæfte den korrekte dokumentation til dine produkter, så interesserede altid kan se bæredygtigheden af dit produkt.

Proceduren for at tilføje denne type dokumentation er præcis den samme som andet MIME beskrevet i vores guidemateriale.

Vejledning til dokumentation og miljømærkninger

Det kan være svært at finde rundt i alle de forskellige ordninger, mærkninger og godkendelser, som er relevante for dine produkter.

 Derfor har vi lavet en kort summering af de relevante ordninger for vores branche. Her kan du også se, hvilke dokumentationskrav, der hører med til mærkningerne, og hvilken MIME-kode de skal klassificeres under.

OBS! Husk altid at besøge den oprindelige hjemmeside for at finde den mest opdaterede og fulde information. Dette er blot en kort beskrivelse som hjælp til vores leverandører og databrugere.


Produktdokumentation oversigtDownloads  |  Nyttige værktøjer

Oprettelsesark

Når du skal have oprettet vvsnumre, skal du anvende vores oprettelsesark.

Hent oprettelsesarket her  

Mappingskabelon

Har du lavet et dataudtræk fra dit eget system og vil mappe til Branchekatalogets feltnavne, kan du benytte denne skabelon som kan indlæses i Branchekataloget.

Hent mappingskabelonen her  

MIME-mappingskabelon

Når du skal tilknytte filer (Billeder, manualer og anden produktdokumentation) til dine Vvsnumre, kan du benytte denne skabelon.

Hent MIME-mappingskabelonen her  

Datamodel

Hvis du ønsker et overblik over hvilke data og dokumentationskrav der er i Branchekataloget, kan du udforske vores gældende datamodel.

Se datamodellen   


Branchekataloget ApS
Bryghuspladsen 8
Indgang C, 3. sal
1473 København K

Cvr: 41976888

SEND MAIL  |  TLF: 7199 0199

BRUG FOR HJÆLP?

FÅ SUPPORT HER