Vvskataloget - Priser

Priser:


Nummersystemet - En fordel for alle

 

Brugere
 
Licens til onlinekataloget med hele Vvskataloget
Antal brugerlicenser/ Pris pr. brugerlicens kr. pr. år (ekskl. moms)
 
1 stk/460 kr.
2 stk/420 kr.
3-5 stk/336 kr.
6-10 stk/252 kr.
11-15 stk/224 kr.
16-20 stk/210 kr.
21-30 stk/168 kr.
31-40 stk/147 kr.
41-50 stk/135 kr.
 
Priser er ekskl. moms. Der regnes i samtidige brugere online på systemet og flere medarbejdere kan således deles om licenser. 
 
 
Trykte Vvskataloger 
Katalogerne som de har været kendt i mere end 30 år. A5 format og fyldt med tegninger, fotos, mål og andre tekniske informationer. Et sæt består af 3 kataloger og hele området inden for Rør/fittings, Varme og Sanitet er således dækket. Der er ikke længere tale om ringbind med løsblade men nu en forbedret løsning med fast ryg som en bog.
 
Katalogerne udsendes halvårligt og et årsabonnement koster 985 kr., mens et enkelt sæt i løssalg koster 550 kr. (begge priser tillægges moms, og der er portotillæg ved levering uden for Danmark). 
 
Katalogerne ajourføres løbende, men vil ellers ikke blive udviklet yderligere.
 

 

Leverandører

Betaling for vvsnumre
- for mærkevarer og neutralvarer i databasen, pr. år (ekskl. moms)
 
Priser per 1. januar 2013
Grundgebyr: 2.000 kr.
Mærkevarenummer: 21,42 kr.
Neutralt varenummer: 10,71 kr.
 
Rabatskala
1-1999 numre: ingen rabat
2000-2999: 20% rabat
3000-3999: 30% rabat
4000-4999: 40% rabat
5000-maks: 50% rabat
 
Priserne er ekskl. moms og er årlige omkostninger, der pristalsreguleres i 1. kvartal. Fakturering sker per kvartal for leverandører med årlig udgift større end 3.000 kr. For øvrige leverandører, er der tale om årsfakturering, som dog efterreguleres ved væsentlig stigning i nummerantal, svarende til ændring på min. 1.000 kr. 
 
Mærkevarenumre er registreringer, hvor leverandørens betegnelse, salgsnavn eller lign. ofte indgår i navnet, og hvor der er tale om et entydigt produkt fra en bestemt producent.
 
Neutrale varenumre er registreringer, hvor leverandøren kan være een blandt flere og produktet oftest er “neutralt” for installatøren/brugeren - som f.eks. blødstøbt fittings.
 
 
Branchehuset

Kontakt:


Trine Alberg
Tlf.: 71 99 03 01
ta@branchehuset.dk


Henrik Castella Nielsen
Tlf.: 71 99 03 05
hcn@branchehuset.dk