Vvskataloget

Branchehuset

Opbygning:


Nummersystemet - En fordel for alle

Vvsnumrenes 9 cifre er opdelt således: 2 cifre hovedgruppeinddeling (1 2), 4 cifre undergruppeinddeling (1 2 3 4 5 6) samt endelig 3 cifre dimensions- og variantkode (1 2 3 4 5 6 7 8 9).

 
Foreningen opkræver et årligt gebyr for at have vvsnumre i databasen. En fortsat eksistens i databasen forudsætter betaling af gebyret. 

Hovedgrupper

Rør og Fittings
00-01
02-03
04-05 
06-09
10-12
13
14
15-16
17-18
19
20-21
22
23
24
25
26 
27
28
29
Fittings 
Stålrør og fittings 
Kobberrør og fittings 
Plastrør og fittings 
Mufferør og fittings 
Flangerør og fittings 
Armaturer (RØR) 
Afløbsrør, afløbsskåle og tilbehør 
Plastafløbsrør og tilbehør 
Kloak og drænrør 
Reserveret Rørforeningen
Brøndgods og afløbsrender 
Entreprenørværktøj 
Entreprenørværktøj og beklædning 
Læksøgere og diverse rensemidler  
Reserveret Rørforeningens  
Pakmaterialer, tagrender og tilbehør, tagvinduer                            
Metaller 
Reserveret Rørforeningen


 
Varme

30
31
32
33
34
35
36
37
38-39 
39
40-43
44
45-47
48
49
50-59
Kedler og tilbehør 
Skorstenssystemer og dele til kedler 
Radiatorer og konvektorer 
Radiatorer, rørpaneler og gulvvarmesystemer 
Gaskedler, elvarme, solvarmesystemer og skorstensytemer 
Varmluftaggregater og ventilation 
Oliefyr og tilbehør 
Beholdere, fjernvarmeunits m.v., elektrolyseanlæg 
Pumper og tilbehør 
Brandmateriel, hydroforer og vandbehandling 
Armaturer (VARME) 
Vand-og luftudladere, snavssamlere m.v. 
Automatik 
Viser-og måleinstrumenter 
Isoleringsmateriale 
Reserveret Rørforeningen


Sanitet

60
61
62-64
65
66 
67
68
69
70-74
75
76
77-79
80-89
90-99
Toiletter 
Toiletskåle, cisterner, urinaler og
installationssystemer 
Håndvaske, søjler 
Vaskerender og tilbehør til håndvaske 
Badekar 
Brusekar, brusekabiner og bidét’er 
Køkkenvaske og -borde, minikøkkener  
Laboratorie- og rengøringsvaske, gipsudskillere m.v. 
Armaturer (SANITET) 
Vandlåse og afløbsrør  
Laboratoriearmatur og nødbrusere 
Badeværelsestilbehør og -møbler
Reserveret Rørforeningen

 

Undergrupper
Undergruppeinddelingen er tilpasset de enkelte hovedgruppers særlige egenskaber og behov. Undergruppeinddelingen (3. og 4. ciffer) fremgår af en oversigt, der her kan downloades som et excel-dokument. De enkelte vvsnumres sidste cifre bestemmes udfra hovedregler om dimensionskoder, der er tilpasset de konkrete produktområder. 
 
Neutrale numre
Produkter og komponenter oprettes som enten neutrale varer eller varer med eget nummer. En neutral vare er et produkt/en komponent, hvor en 3. parts beskrivelse af produktet sikrer, at varen – uanset producent og/eller produktionsland – er fuldstændig ens, og at anvendelse kan ske uden risiko for fejlfyldt montering. Som eksempel kan nævnes et rør, hvor en 3. parts beskrivelse fra Dansk Standard eller lignende udenlandsk institution, sikrer, at når produktet overholder kravene til godstykkelse, materialer m.m. i en bestemt standard, f.eks. DIN 2440, så er fabrikationsstedet ikke afgørende for anvendelsen. Neutrale numre anvendes i langt overvejende grad for meget simple produkter som eksempelvis et rør, og der er ofte ligeledes tale om produkter, der kun består af én del.
 
Mærkevarenumre
Hvor et neutralt varenummer giver mulighed for at rumme ens produkter fra flere producenter, så er et mærkevarenummer bundet til et bestemt produkt fra en konkret producent. Et mærkevarenummer garanterer derfor, at der altid leveres det - og netop det – bestilte produkt fra den konkrete producent.
 
Branchehuset

Kontakt:


Trine Alberg
Tlf.: 71 99 03 01
ta@branchehuset.dk


Henrik Castella Nielsen
Tlf.: 71 99 03 05
hcn@branchehuset.dkDownload:


Vvskataloget undergrupper
Download