Stålforeningen - Historie

Historien:


Stålforeningen blev stiftet i 1975 til dels som følge af Danmarks medlemskab af EF og Det Europæiske Kul- og Stålfælleskab. Det sidstnævnte blev opløst i 2002, men funktionerne er i dag overtaget af EU-kommissionen, der varetager den europæiske stålsektors interesser.
 

Foreningen er en landsdækkende organisation for virksomheder, der forhandler stålprodukter fra lager i Danmark.
 

Foreningens formål er at samle de danske virksomheder inden for branchen, styrke samarbejdet mellem disse og fremme branchens almene interesser, herunder bl.a. ved:
 

- At pleje og fremme forbindelsen til offentligheden, lovgivningsmagten, værkernes og forbrugernes organisationer såvel som til de foreninger i ind- og udland, der står branchen nær, samt at forestå forhandlinger på branchens og medlemmernes vegne med Konkurrencerådet og EU-kommissionen.
 

- At holde medlemmerne underrettede om forholdene inden for branchen samt oplyse om brancherelaterede retsforskrifter og domstolsafgørelser inden for EU.
 

- At medvirke til og fremme uddannelsen og efteruddannelsen, herunder afholde kurser m.v. for medlemmernes ansatte.

 

Branchehuset

Kontakt:


Direktør Kim Holst
Tlf.: 30 17 40 60
kh@branchehuset.dk