Rørforeningen - Jysk Jernhandlerforenings Legat

Jysk Jernhandlerforenings Legat


Det af Foreningen af Købmænd i Jern- og Stålbranchen i Jylland oprettede Legat af 15. juli 1935
 

Legatet, hvis midler uddeles for et år ad gangen, kan søges af værdige trængende, forhenværende medlemmer af ovennævnte forening samt ældre, veltjente funktionærer i medlemsvirksomhederne og disses enker og umyndige børn.
 

Legatuddelingerne sker for ét år ad gangen, og udbetalingerne skal normalt finde sted i oktober eller november måned.

Branchehuset

Kontakt:


Mette Bøgevang
Tlf.: 71 99 03 23
mb@branchehuset.dk