Rørforeningen - Fokus

Rørforeningen fokus:


Godkendt til Drikkevand

Den 1. april 2013 trådte ordningen ”Godkendt til drikkevand” i kraft. Målet med den nye ordning er at alle byggevarer, der er i kontakt med drikkevand skal have en særskilt godkendelse. Dette er for at sikre at kvalitetskravene til drikkevandet overholdes, og forbrugerens garanti for at der ikke afgives tungmetaller eller andre sundhedsskadelige stoffer i drikkevandet.

Link til officiel side: Godkendt til drikkevand

Fra den 1 juli 2016 er det også muligt at markedsføre produkter på det danske marked, såfremt de har en af flg. udenlandske godkendelser:
Tyskland: DVGW-certifikat
Nederlandene: ATA-godkendelse/The Kiwa Water Mark
Sverige: Typegodkendelse fra SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut eller Kiwa Sverige


Den danske GDV er finansieret ved gebyr. Alle byggevarer der er i kontakt med drikkevand skal testes, godkendes og mærkes. Dog med visse undtagelser, bl.a. rør af kobber og el- eller varmeforzinket stål/galvaniseret stål. Det anbefales at læse vejledningerne ordningens hjemmeside: Vejledning til ansøgning.

Du kan finde ansøgningsskemaet til godkendelse på ordningens hjemmeside.
Nyheder

1 juli 2016
Ny ordning for byggevarer i kontakt med drikkevand erstatter GDV-ordningen

Lige siden udkastet til den gamle GDV godkendelse kom i høring for fire år siden, har Rørforeningen beskæftiget sig indgående med denne godkendelsesordning og massivt presset på for en anden ordning - helst en efterlevelsesordning med gensidig anerkendelse af andre landes godkendelser. 
 
Efter tre lange år med stigende frustration i hele branchen, på trods af en række løbende forbedringer, er det hermed en stor glæde, nu at kunne berette om den nye godkendelsesordning, som bør imødekomme langt de fleste af branchens ønsker.
 
Hovedindholdet i de nye regler, som altså allerede er gældende er:

Gensidig anerkendelse
Hvis produktet i forvejen sælges i Tyskland, Nederlandene eller Sverige, kan det uden videre sælges i Danmark.
 
For de enkelte lande kan følgende ordninger give adgang til salg i Danmark:
 
Tyskland: DVGW-certifikat
Nederlandene: ATA-godkendelse/The Kiwa Water Mark
Sverige: Typegodkendelse fra SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut eller Kiwa Sverige
 
Produkterne med udenlandsk godkendelse kan sælges uden yderligere registrering eller mærkning, og må ikke mærkes med GDV-dråben. 
 
Sælgeren behøver ikke selv få produkterne godkendt i et af de tre lande, men sælgeren er ansvarlig for, at produktet er godkendt, og at tilhørende krav om tilsyn fra de tyske, nederlandske eller svenske ordninger overholdes. 
 
Informationer om godkendelse skal ikke videregives til kunderne, men dokumenteres på forlangende af Trafik- og Byggestyrelsens markedskontrol, normalt inden for 14 dage.
 
Frivillig GDV-godkendelse
Såfremt produktet ikke er godkendt i Tyskland, Nederlandene eller Sverige, skal produktet godkendes efter den frivillige GDV-ordning, hvor der nu i højere grad kan anvendes eksisterende testresultater som dokumentation. 
 
Hvis produktet ikke allerede er godkendt (reglerne gælder for produktet og ikke sælgeren), vil de skulle godkendes efter GDV og overholde grænseværdierne nævnt i bekendtgørelsens bilag 1. 
 
I kravet om tilsyn findes endnu en lempelse idet tilsynet nu kun skal foregå som akkrediteret inspektion efter international standard, instituttet skal ikke længere have en tillægsaftale efter GDV-reglerne.
 
Ved opnåelse af frivillig GDV-godkendelse kan, (men skal ikke), produktet mærkes med GDV-dråben.
 
Godkendelser efter den frivillige GDV-ordning gælder fremover fem år, mod tidligere kun tre år.
 
Undtagelser
Byggevarer udført af rent kobber, el forzinket stål, varmforzinket stål samt rustfrit stål legeringen EN 1.4000-1.4999, er forsat undtaget godkendelseskrav, og skal derfor hverken have udenlandsk eller GDV-godkendelse.
 
Overgangsperiode
Overgangsperioden for produkter med VA-godkendelse før 1. april 2013, løber stadig til 1. juli 2017, i hvilken periode produkter fortsat skal mærkes efter reglerne i tidligere bekendtgørelse.
 
Ovenstående beskriver hovedindholdet i ny bekendtgørelse. For eksakte vilkår henvises til bekendtgørelsen.
  
Som det fremgår, er der tale om en helt ny bekendtgørelse der, som det vigtigste punkt, nu fuldt ud anerkender tilsvarende godkendelser fra vores nabolande. Sammenholdt med det slettede krav om særlig mærkning til det danske marked, håber vi, at du vil finde den nye løsning god, enkel og håndterbar i det daglige.

Den nye bekendtgørelsen finder du her

Vejledning om hvilke dokumenter som er gyldig dokumentation er her


2 juni 2016
Udkast til ændring af GDV

Et ønske om at modernisere og forenkle GDV-ordningen fører nu til flg. større ændringer:

-    Varer certificeret under den Tyske ordning eller mærket efter den frivillige produktcertificering i Sverige, kan fremover markedsføres på det danske marked.
-    Gyldigheden af en GDV-godkendelse forlænges fra 3 til 5 år.
-    Byggevarer i kontakt med drikkevand, skal ikke længere bære dråbemærket.
-    Der vil blive indført bødestraf for overtrædelse af reglerne for markedsføring og salg.

Disse ændringer foreligger nu som udkast, med høringssvar 22. juni 2016.28 april 2016
GDV ordningen ventes erstattet af harmoniseret EU-standard

Alle produkter, som er kommet på markedet efter 1. april 2013, skal fortsat have en GDV-godkendelse, uanset eventuel VA-godkendelse.

Alle produkter, som var på markedet før 1. april 2013, og som havde en gyldig VA-godkendelse pr. 31. marts 2013, har fået denne VA-godkendelse forlænget, og kan derfor sælges indtil 30. juni 2017 uden GDV-godkendelse.

GDV-reglerne gælder fortsat og indtil videre indtil 30. juni 2017, hvorefter de forventes afløst af en efterlevelsesordning.

Ministeren har imødekommet branchens ønske om, at en efterlevelsesordning afløser godkendelsesreglerne. Branchen, herunder Rørforeningen, vil derfor sammen med Trafik- og Byggestyrelsen, udarbejde regler og vilkår for denne efterlevelsesordning i det næste års tid.

Efterlevelsesordningen ventes på sigt at blive afløst af en harmoniseret EU-standard, som dog nok tidligst er klar om 3-5 år.

Det er uvist, hvorvidt de hidtil undtagne områder galvaniseret og kobber (samt ingen testkrav til rustfrie produkter) fortsat vil være undtaget i efterlevelsesordningen.

Der er pt. 249 igangværende ansøgninger til GDV, som afventer yderligere oplysninger fra ansøgeren. Godkendelsessekretariatet vil nu kontakte ansøgerne individuelt for at høre, om man fortsat ønsker GDV-godkendelse.

En del leverandører, som havde produkter før 1. april 2013, vil måske nøjes med VA indtil de nye regler er på plads, mens andre måske vælger at fortsætte af fx markedsføringsmæssige årsager.

Alle nye produkter (siden 1. april 2013) SKAL imidlertid fortsat opnå GDV-godkendelse.

Trafik- og Byggestyrelsen har nu gennemført deres første proaktive markedskontrol efter GDV-indførslen, med 19 kontroller som pt. vurderes og bearbejdes, hvorfor det endnu er for tidligt at udtale sig om konklusionen på kontrollerne.

Men der er dog alligevel tale om en del mangler i branchen i form af manglende dråbelogo eller godkendelsesnummer på produktet/emballagen/medfølgende dokumenter i ca. halvdelen af kontrollerne.

Såfremt dette giver anledning til spørgsmål, eller du har særlige kommentarer og ønsker til den kommende efterlevelsesordning, er du altid velkommen til at kontakte Rørforeningen.
21. april 2016
Forlængelse af VA godkendelser.
De VA godkendelser der var gyldige til 1. juni 2016, er blevet forlænget med 13 måneder. Dvs. til 1. juli 2017.
Læs mere

6. marts 2015

Energistyrelsens forsøger igennem en række tiltag, at gøre ansøgningsproceduren lempeligere og nemmere for ansøgeren. Der er derfor udarbejdet et forslag til en revision af ”bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand”.

Det er muligt at få behandlet ansøgningen efter den nye, eller eksisterende ordning. Det forventes fra energistyrelsens side at disse ændringer vil træde i kraft maj 2015.

På nedenstående link kan du finde de største ændringer. 
Læs mere


15. november 2014
Det er vedtaget at VA-godkendelser forlænges frem til 1. oktober 2015. Dermed er det muligt at markedsføre byggevarer under VA-godkendelsen frem til 1. oktober 2015.
Læs mere


29. oktober 2014
Høring om udkast til forlængelse af overgangsordning fra VA til GDV. Bliver dette vedtaget, vil det betyde at eksisterende VA-godkendelser forlænges frem til 1. oktober 2015.
Læs mere

Høring om udkast til ændring af godkendelse af byggevarer udført af kobber, el- og varmeforzinket stål: "...at byggevarer udført af kobber eller el- og varmforzinket stål ikke kan GDV-godkendes. Anvendelse af disse byggevaretyper skal ske i henhold til bygningsreglementet og DS 439".
Læs mere


19. februar 2014
Den første vare har
opnået godkendelse. Det drejer sig om et Pressrør fra Lemvigh-Müller A/S.
Læs mere10. februar 2014
Energistyrelsens vejledende udtalelse angående byggevarer med enkeltkomponenter af kobber, fx armaturer.
Læs mere20. december 2013

Ansøgninger:
Alle verserende ansøgninger er gennemgået og alle ansøgere har modtaget brev angående den videre proces i deres ansøgning.

Ansøgningsvejledningerne og godkendelsesprocedurerne er opdateret og kan findes på dette link.

Ændringer:
Med vejledning fra bl.a. Branchehuset har Energistyrelsen ændret reglerne for rør af kobber og el/varmforzinket stål. Disse skal ikke længere godkendes under ”Godkendt til drikkevand”, og kræver heller ikke den pågældende mærkning.

Energistyrelsens vejledende udtalelse om rør af kobber og rør af el-/varmforzinket stål:
”Som det fremgår heraf skal rør af kobber og rør af el-/varmforzinket stål ikke godkendes under Godkendt til drikkevandsordningen og kræver heller ikke mærkning efter godkendelsesordningen.  Til gengæld er det vigtigt, at byggevarerne er mærkede ”på en sådan måde, at fejlagtig brug kan undgås.”

Ansøgere, der udelukkende har søgt om godkendelse af ovennævnte byggevaretyper, har modtaget brev fra sekretariatet om, at deres ansøgning anses for bortfaldet, og at der ikke skal ansøges om godkendelse.”


Messinglegeringer:
Messinglegeringer som er undtaget kravet som toksikologisk vurdering, fremgår af UBA-listen som kan findes via dette link.

 

Branchehuset

Kontakt:


Direktør Kim Holst
Tlf.: 30 17 40 60
kh@branchehuset.dk