Rørforeningen

  • Rørforeningen

    Vi skaber værdi for vvsbranchen

  • Rørforeningen

    Vi skaber værdi for vvsbranchen

  • Rørforeningen

    Vi skaber værdi for vvsbranchen


Nyheder
» Nye rapporter fra Eurometal - Læs mere
» Tilgangs- og lagerstatistik - Læs mere

Nye regler om energimærkning

En stor del af vores energiforbrug går til varme og varmt brugsvand, derfor er der kommet nye krav til energimærkning af produkter hertil.

Som installatør eller entreprenør har du pligt til at overholde disse nye krav. Du kan læse meget mere om tiltaget her: www.ens.dk/Opvarmningsanlæg

 Vores medlemsvirksomheder leverer alle typer af vvsprodukter til de danske vvsinstallatører og industrien.

Hovedgrupperne rør og fittings, varme og sanitet består af knap 400.000 produkter og en samlet omsætning på 8 mia. kr.

Læs mere

Forslag til revideret ”bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand”

Energistyrelsen har udarbejdet forslag til en revision af ovenstående bekendtgørelse, der vil indeholde visse lempelser af godkendelseskravene for GDV-ordningen.

Læs mere

Rørforeningens omsætningsstatistik viser udviklingen i branchens salg fordelt på grupperne rør, varme, sanitet og øvrigt.

Læs hvordan du modtager statistikken samt links til en række højaktuelle rapporter og analyser om branchen og forecast om fremtiden.

Læs mere

Vores medlemsmøder og arrangementer finder du her.

De fleste arrangementer er kun for medlemmer af Rørforeningen.

Har du generelle spørgsmål om tilmelding eller vores arrangementer, er du velkommen til at kontakte os på mb@branchehuset.dk eller telefon 71 99 03 23.

Læs mere

· Bliv hvad du drømmer om

· Velkommen til din fremtid

· Vi uddanner dig til virkeligheden

· Søger du en praktikplads


Læs mere om Business College Syd, som har den teoretiske undervisning, og hør hvad eleverne siger om uddannelsen.

Læs mere

Rørforeningen administrerer de to legater:

· Rørforeningens Legat

· Jysk Jernhandlerforenings Legat

Som tildeles branchens tidligere medlemmer samt disses enker eller umyndige børn.

Læs mere