Metalforeningen - Direktiver og forordninger

Direktiver og forordninger:


RoHS

 
RoHS står for Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances, eller på godt dansk, begrænset anvendelse af skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.
 
RoHS er et lille direktiv, der har store konsekvenser for hele leverandørkæden i elektronikindustrien.
 
Fra 1. juli 2006 må nyt elektrisk og elektronisk udstyr ikke indeholde stoffer som f.eks. bly og kviksølv.
 
Læs mere om RoHS-direktivet her
 
 
 
REACH
 
Den nye kemikalieregulering REACH trådte i kraft 1. juni 2007, og implementeres trinvist over 15 år.
 
Målet med REACH er at sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø og at øge virksomhedernes konkurrenceevne og innovation.
 
Fælles regler for alle medlemslande skal sikre at det indre marked fungerer efter hensigten.
 
REACH vil medføre, at alle virksomheder får mere grundlæggende viden om kemiske stoffers miljø- og sundhedsfarlige egenskaber og større selvstændigt ansvar for at håndtere de kemiske stoffer forsvarligt.
 
 
Læs mere om REACH-forordningen her
Branchehuset

Kontakt:


Direktør Kim Holst
Tlf.: 30 17 40 60
kh@branchehuset.dk